Ny sortering i sommerhuse

Ligesom for alle andre i Assens Kommune vil den nye sortering også skabe forandringer i sommerhusområder. Allerede i dag er der forskellige affaldsløsninger for sommerhuse, og det vil der også være fremover. Herunder kan du læse om de forskellige løsninger. 

Alle sommerhusejere i Assens Kommune modtager i uge 48 et digitalt brev, som beskriver affaldsløsningen for sommerhuset. Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, så kig i din digitale postkasse.

Sommerhuse i Assens Kommune vil være omfattet af en af følgende løsninger:

Sommerhuse med fællesløsning

I nogle sommerhusområder er det besluttet, at alt affald skal afleveres ved fællesbeholdere. Det betyder, at man ikke længere vil have egen beholder ved sommerhuset. Tjek digital post for at se, om dit sommerhus hører under denne ordning.

Hører du under denne ordning, skal du fra 22. maj 2023 i stedet aflevere alle typer affald ved en fællesstation i nærheden af sommerhuset. Ved fællesstationen kan du aflevere:

 1. Restaffald
 2. Madaffald
 3. Papir og pap
 4. Metal og glas
 5. Plast og mad- og drikkekartoner


De fleste sommerhuse skal aflevere alle typer affald ved en fællesløsning som denne.

Køkkenspand til sommerhuset
I starten af april 2023 udleverer vi informationsmateriale med vejledning på dansk, engelsk og tysk om den nye sortering. Samtidig får du udleveret ruller med poser til madaffald og en køkkenspand, som du kan sætte i køkkenet, til opsamling af madaffald. Ved samme lejlighed henter vi  din nuværende beholder til dagrenovation (restaffald).

Med køkkenspanden og de særlige, grønne poser til madaffald bliver det lettere for både dig selv og dine gæster at sortere madaffald fra. Spanden kan også bruges, når du skal aflevere madaffaldet ved fællesstationen.

Sommerhuse med egen beholder og fællesløsning

I andre sommerhusområder er det besluttet, at der skal være en beholder til rest- og madaffald, mens genbrugsbeholderen erstattes af fællesløsninger. Tjek digital post for at se, om dit sommerhus hører under denne ordning.  

Hører du under denne ordning, vil du i april 2023 få udskiftet din dagrenovationsbeholder med en ny 2-delt beholder, hvor du skal sortere rest- og madaffald hver for sig.

Alt genanvendeligt affald skal du aflevere ved fællesstationen i nærheden:

 1. Papir og pap
 2. Metal og glas
 3. Plast og mad- og drikkekartoner

Du har følgende muligheder for tilkøb:

 • Helårstømning, tømning hver 14. dag for rest- og madaffald.
 • Ugetømning af rest- og madaffald i juni, juli og august

Sommerhuse uden for sommerhuseområder

Hvis dit sommerhus ligger uden for de etablerede sommerhusområder, vil din affaldsløsning minde om den, der gælder for helårshuse. Du vil i løbet af forået 2023 får en ekstra beholder, så du i alt skal gøre plads til tre beholdere ved huset.

Læs mere om ny sortering for villaer

Du har følgende muligheder for tilkøb:

 • Helårstømning - tømning hver 14. dag, hele året for rest-, madaffald og /eller hver 4. uge, hele året for genbrugsbeholdere.
 • Ugetømning af rest- og madaffald i juni, juli og august.
 • En anden størrelse beholder (gebyrfrit til og med august 2023)

Ny sortering i din husstand

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest stillede spørgsmål om den nye affaldssortering.

Tag stilling

Du har mulighed for at vælge en anden størrelse beholder. 

Hvilke 10 typer affald?

Fremover skal alle danskere sortere deres affald i 10 forskellige typer. Få overblikket her