Genbrugsløsninger i Assens indre by

Der bliver i 2022 etableret syv genbrugsøer i Assens indre by

Genbrugsøerne kommer hver især til at bestå af tre nedgravede affaldscontainere med plads til de typer genanvendeligt affald, der i dag indsamles i genbrugsbeholderen:

Genbrugsøerne bliver etableret senest primo 2022. De husstande, der skal benytte genbrugsøerne, er informeret i september 2016 og bliver informeret yderligere i løbet af februar 2022.

Genbrugsøerne i Damgade, Reberbanen, Ramsherred, Provstistræde og Ved Plums Gård er etableret. De sidste to i Nørregade/Skelvej og Ny Adelgade færdiggøres og tages i brug sidst på året 2022.

De berørte husstande skal bruge genbrugsøerne, når de er færdigetableret.

Der forventes, at være færre gener ved tømning, bl.a. fordi tømningen tager kortere tid, end når renovationsbilen skal rundt i mange mindre gader.

 

Kort over nedgravede løsninger i Assens

Sækkeordning - nuværende løsning

Byhuse i Assens indre by, hvor det er nødvendigt at skulle trække en renovationsbeholder ind igennem huset, for at sætte beholder ud til tømning, eller man er nødt til at lade beholder stå ude på fortov hele tiden, kan få sækkeordning til både dagrenovation og genbrug.

Ved årsskiftet leveres sække og labels til alle adresser, der er tilmeldt sækkeordning:

  • Sorte plastiksække til dagrenovation afhentes af Meldgaard Miljø
  • Klare plastiksække til glas/metal/hård plast afhentes af Assens Forsyning A/S
  • Papirsække til papir/pap/plastfolie afhentes af Assens Forsyning A/S

 

Hvilke ejendomme skal benytte ordningen

Vejnavn                          Berørte husnumre
Adelgade 2 - 37
Badstuestræde 1 - 8
Baronvej 1 - 23
Bellevue 2 - 8
Damgade 1 - 40
Kattesundet 1
Kildebakken 1
Kindhestegade 1 - 17
Kirkegyden 1 - 2
Korsgade 1 - 22
Ladegårdsgade 1 - 78
Lille Kirkestræde 2 - 4
Møllevænget 1 - 3
Ny Adelgade 1 - 93
Nygade 1 - 23
Nørregade 1 - 90A
Provstigade 1 - 10
Ramsherred 1 - 76
Reberbanen 1 - 2
St. Kirkestræde 2 - 17
Willemoesgade 1 - 7
Østergade 1 - 124