Genbrugsløsninger i Assens indre by

Der blev i foråret 2022 etableret fem af de syv genbrugsøer i Assens indre by

De fem genbrugsøer er placeret på Damgade, Reberbanen, Ramsherred, Provstistræde og Ved Plums Gård

De sidste to i Nørregade og Ny Adelgade vil blive etableret på et senere tidspunkt, afhængig af en gammel vandledninger, der skal nedlægges i Ny Adelgade.

Der forventes, at være færre gener ved tømning, bl.a. fordi tømningen tager kortere tid, end når renovationsbilen skal rundt i mange mindre gader.

Hver genbrugsø består af 3 nedgravede containere med 5 rum til følgende genanvendeligt emballageaffald:

  • Papir
  • Pap
  • Plast- både blød og hård
  • Glas
  • Metal

Borgere med specielle udfordringer kan kontakte Assens Kommune, Miljø og Natur for en anden løsning end genbrugsø.

Frivillig tilmelding til brug af genbrugsøerne

Assens Byråd besluttede den 29. juni 2022, at husstande i nærmområdet af en genbrugsø frivilligt kan tilmelde sig ordningen for genbrugsøer.

Tilmeldingen sker ved kontakt til Assens Kommune, Miljø og Natur på 
Tlf. 6474 7511
Mail: industri@assens.dk

Kort over nedgravede løsninger i Assens

Sækkeordning - nuværende løsning

Byhuse i Assens indre by, hvor det er nødvendigt at skulle trække en renovationsbeholder ind igennem huset, for at sætte beholder ud til tømning, eller man er nødt til at lade beholder stå ude på fortov hele tiden, kan få sækkeordning til både dagrenovation og genbrug.

Ved årsskiftet leveres sække og labels til alle adresser, der er tilmeldt sækkeordning:

  • Sorte plastiksække til dagrenovation afhentes af Meldgaard Miljø
  • Klare plastiksække til glas/metal/hård plast afhentes af Assens Forsyning A/S
  • Papirsække til papir/pap/plastfolie afhentes af Assens Forsyning A/S

 

Hvilke ejendomme skal benytte ordningen

Vejnavn                          Berørte husnumre
Adelgade 2 - 37
Badstuestræde 1 - 8
Baronvej 1 - 23
Bellevue 2 - 8
Damgade 1 - 40
Kattesundet 1
Kildebakken 1
Kindhestegade 1 - 17
Kirkegyden 1 - 2
Korsgade 1 - 22
Ladegårdsgade 1 - 78
Lille Kirkestræde 2 - 4
Møllevænget 1 - 3
Ny Adelgade 1 - 93
Nygade 1 - 23
Nørregade 1 - 90A
Provstigade 1 - 10
Ramsherred 1 - 76
Reberbanen 1 - 2
St. Kirkestræde 2 - 17
Willemoesgade 1 - 7
Østergade 1 - 124