Dagrenovation

Dagrenovation er det restaffald, der er tilbage, når du har sorteret det genbrugelige affald fra.
 

  • Dit restaffald skal i den grå beholder 
  • Du betaler efter hvor stor din affaldsbeholder er 
  • Beholderen tømmes for helårsboliger hver 14. dag undtagen i sommermånederne juni, juli og august (hele uger), hvor den tømmes hver uge 
  • Du kan købe foringsposer til din dagrenovationsbeholder på alle bemandede genbrugspladser - der kan kun betales med MobilePay
  • I Assens Kommune bliver beholderne ikke vasket 

Hvornår bliver beholderne tømt?

Se tømningsdatoer for dagrenovations- og genbrugsbeholderne, og hent din egen tømningskalender, som du kan hænge op.

Sorteringsguide

Er du i tvivl om hvor dit affald skal hen? I sorteringsguiden kan du søge oplysninger om flere affaldstyper.