Genbrugsbeholdere

Vi har nu to genbrugsbeholdere:

 • Den grønne to-delte beholder til pap/papir og metal/glas.

 

 

 

 

 

 • Den mørkegrå beholder (kan være den gamle dagrenovationsbeholder) til madkartoner, drikkekartoner, hård og blød plast.

 

Ved helårsboliger tømmes begge genbrugsbeholdere hver 4. uge, hele året.

Alt skal være skrabet fri for madvarer og pap/papir skal være tørt og ikke snavset.

 

Sådan sortere du dit affald

Hvad må jeg komme i genbrugsbeholderne?

Genbrugsbeholderne er til emballageaffald fra din husholdning og hvad er så emballageaffald?

Varer, vi køber, er pakket ind i plastikposer, plastikbøtter, papkasser, kartoner, flasker og dåser og det kaldes alt sammen emballage.

Emballagen beskytter de ting, vi køber, så de ikke går i stykker, eller løber ud, når de transpoteres og opbevares i hjemmet.

Det meste emballage er lavet af papir og pap. Det bruges til f.eks. cornflakes, havregryn, ris, the, mel og sukker.

Undgå fejl i sorteringen

Du skal være opmærksom på følgende for at undgå fejl i din sortering: 

 • Emballagerne skal være skrabet og drypfri
 • Affaldet skal ligge løst adskilt i beholderen
 • Du må ikke binde snor omkring og heller ikke komme affaldet i poser, inden det kommes i beholderen. Det vanskeliggør sorteringen på sorteringsanlægget
 • Hvis du har en vinbox, skal plastikposen og papkartonen skilles ad, pap kommes i beholderens store rum og posen kommes i dagrenovationsbeholder
 • Det samme gælder en øl-/sodavands-papramme, her skal plastikfolien og papkartonen også skilles ad. Pap skal i pap/papirrummet i den grønne beholder og plastikfolien skal i den grå beholder til mad-/drikkekartoner og plastik.
 • Glas og metal skal i samme rum.
 • Der må ikke kommes bånd, snor, haveslanger og lign. i beholderen. Det vikler sig rundt om rullerne på sorteringsbåndet og giver driftsstop
 • Der må ikke kommes skærende og stikkende ting i beholderen, heller ikke vinduesglas, da materialerne bliver håndsorteret, når de kommer ind på sorteringsanlægget

Skillerum må ikke flyttes

Det er placeret præcist, så det passer med, at de to forskellige typer affald ender i hver sit rum i skraldebilen.
 

 • Store rum (60%) er til papir, pap
 • Lille rum (40 %) er til glas, metal

Hvilke 10 typer affald?

Fremover skal alle danskere sortere deres affald i 10 forskellige typer. 

Sorteringsvejledning kan hentes som pdf på dansk, tysk og engelsk 

Her kan du også se Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald fra 1.7.2022.

 

Hvornår bliver beholderne tømt?

Se tømningsdatoer for dagrenovations- og genbrugsbeholderne, og hent din egen tømningskalender, som du kan hænge op.

Sorteringsguide

Er du i tvivl om hvor dit affald skal hen? I sorteringsguiden kan du søge oplysninger om flere affaldstyper.

Sorteringsguiden er under opdatering. D.v.s. at den endnu ikke er rettet til efter ny ordning, som startede op 22. maj 2023.