Min Side

Beplantning mod vej

Som grundejer har du ansvaret for, at belantninger er beskåret mod fortov/rabat, vej og sti.

Det er vigtigt at du beskærer buske og træer mod vej - ikke kun af hensyn til postbuddet og skraldemanden, men også af hensyn til dine andre medborgere.

Manglende beskæring er til gene for trafikanterne: Cyklister tvinges ud på midten af vejbanen, og bilister risikerer ødelagte sidespejle og ridser i lakken.
 

Der skal være fri passage for trafikken, samt gode oversigtsforhold fra sideveje og private grunde.
 

På alle veje skal hæk eller beplantning være klippet ind til skel, 4,20 meter over kørebane og 2,75 meter over fortov/cykelsti, som det er vist på denne skitse:
 

 

Renovations- og brandbiler skal kunne komme frem

Ved små veje er det ofte et problem for renovations- og brandbiler at komme frem ved manglende beskæring.

Chaufføren har svært ved at se i sidespejlene, og bilernes udstyr bliver ødelagt.

Rabatten er en del af vejarealet og bør være fri for beplantning, således at der er vigeplads for både gående og kørende trafik.
 

 

 

 

 

 

 

 

Mulighed for påbud

Ved manglende beskæring kan kommunen udsende påbud, og evt. foretage beskæring på grundejerens regning.

Bestemmelserne er fastlagt i bekendtgørelse af ”lov om offentlige veje § 103 stk. 2”og ”lov om private fællesveje § 61”