Min Side

Vendeplads

Krav til kørevej og vendeplads:

Den kørefaste del af vejen skal have en min. bredde på 3,5 meter.

For enden af kørevejen skal der være mulighed for at vende uhindret. Som udgangspunkt – og af sikkerhedsmæssige årsager – så bakker chaufføren ikke skraldebilen. Bilen er stor, så derfor skal vendepladsen min. være 15 x 15 meter, så der kan foretages en uhindret vendemanøvre. Der må derfor ikke stå parkerede biler eller andet i vejen.