Min Side

Vinter- og stormvejr

Hvad skal du være opmærksom på, når vinteren nærmer sig.
 

Vi tømmer som udgangspunkt normalt, selvom der ligger sne, men sne, frost og is kan gøre det vanskeligt for skraldemanden at udføre sit arbejde. Det er op til skraldebilens chauffør at vurdere, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at indsamle affald baseret på forholdene på vejene. Du kan opleve, at din beholder er tømt, men ikke sat på plads, dette skyldes arbejdsforhold for din skraldemand.

Hvis du vil være helt sikker på at din beholder bliver tømt, når vi har vintervejr, så kan du sætte den ud til farbar vej.
 

Vær opmærksom på, at der kan sidde poser fast i bunden af beholderen i frostvejr. Bilen banker spanden omkring 3-4 gange for at få det ud, men det kan ikke altid lade sig gøre, og banker de mere, så flækker spanden.
 

Vi giver dig her nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at hjælpe skraldemanden, så han kan tømme din beholder.

 

 

 

 

HUSK, at skraldemandens arbejdsplads er hele vejen rundt om skraldebilen.

  • Adgangsvejen frem til din affaldsbeholder skal være HELT ryddet for sne/is.

  • Der skal være fri passage HELT ud til vejen, så skraldemanden kan komme frem og tilbage til skraldebilen med affaldsbeholderen, UDEN at han skal forcere bunker med sne.

  • Der må ikke være glat, hvor skraldemanden skal håndtere beholderen, dvs. på adgangsvejen og rundt om skraldebilen. Selvom der ikke ligger synligt sne, kan der godt være glat.

  • Der skal være lys på adgangsvejen, når det er mørkt (hvis du får hentet beholderen ved huset).
     

PS: Det er ikke kun din skraldespand der skal tømmes..... på "en god dag" håndterer skraldemanden ca. 600 beholdere!

 

Jeg har ryddet sne og saltet, men affaldsbeholderen er ikke tømt.
 

Der kan være forskellige årsager til, at skraldemanden ikke har tømt din affaldsbeholder.

  • Vejen er ufremkommelig på grund af sne/is. Vores skraldebiler vejer 26 tons, og de risikerer at skride ud eller ikke at kunne bremse, hvis der ligger sne/is på vejbanen.

  • Vejen er ufremkommelig på grund af sne/is, OG samtidig er der en stigning, som det er for farligt for skraldebilen at forcere.

  • Der ligger store snevolde langs vejen, som er umulige at forcere for skraldemanden – både med og uden affaldsbeholder.

  • Indfaldsvejene til din vej er ufremkommelig på grund af sne og is.

 

Hvad gør jeg, hvis affaldsbeholderen ikke er tømt?
 

Vi gør alt, hvad vi kan for at tømme din affaldsbeholder. Hvis din affaldsbeholder ikke bliver tømt, tømmer vi den på din næste ordinære tømmedag.

Hvis du har mere restaffald, end der kan være i din dagrenovationsbeholdere, kan du tage en affaldssæk (f.eks. en sort plastiksæk) og fylde dit ekstra restaffald i denne. Du skal ikke overfylde dine affaldsbeholdere. Vær også opmærksom på, at du i en kort periode fra 16. februar 2021 og til vejene igen er farbare, kan kan aflevere restaffald (dagrenovation) på genbrugsstationen. Dette skyldes at vi har fået et særlig, midlertidig tilladelse til at modtage dagrenovation på genbrugspladserne.

På næste ordinære tømmedag tager skraldebilen den ekstra sæk med, (du skal bare huske, at give os besked om, at du sætter ekstrasække).

 

Du får derfor hentet det, du har betalt for, bare forskudt.
 

Hvis det er din genbrugsbeholder, der ikke er blevet tømt, kan du aflevere dit genbrugelige emballageaffald på alle vores genbrugspladser.

Læs mere og få gode råd om snerydning på www.skovlsne.dk 

 

Regler om snerydning og saltning
 

Pligten til at rydde sne, salte og holde veje og stier rene påhviler dels Assens Kommune og dels grundejere.

Kommunen rydder sne og salter veje, stier og p-pladser i prioriteret rækkefølge. Vejene er inddelt Vinterklasse 1, 2, 3 eller 4.

Læs mere om vintervedligeholdelse på Assens Kommunes hjemmeside.

 

Hvis du har spørgsmål til tømning af beholderne er du velkommen til at kontakte Assens Forsyning på 63 44 90 00.

I TILFÆLDE AF SNE OG GLAT FØRE ANBEFALER VI, AT SKALDESPANDEN PLACERES VED STAMVEJ / FARBAR VEJ PÅ TØMNINGSDAGEN.

 

 

Uddrag af artikel i Århus Stiftstidende


Skraldemænd får straks-påbud
 

Arbejdstilsynet har givet et »straks-påbud«, efter at skraldemændene har haft flere faldskader på grund af is og sne
 

5. februar 2010 07:42
Af Lene Aamand Sørensen
laas@stiften.dk

 

Siden midt i december har skraldemændene kæmpet mod sne og is for at komme rundt til alle husstande og hente skraldet. Men på en lang række veje over hele kommunen har de måttet give op, fordi vejen ikke har været ryddet godt nok til, at de uden risiko for at falde har kunnet hente affaldsækkene.
 

Det har fået mange borgere til at brokke sig, både direkte til Renosyd og her i avisen. Mange har svært ved at forstå, hvorfor alle andre end skraldemændene kan komme frem på vejene, her i vintervejret. Og borgerne er trætte af, at skraldet flere steder ikke er blevet hentet i en måned eller mere.
 

Mange klager
 

Men nu har Arbejdstilsynet slået fast, at skraldemændenes ve og vel kommer forud for tømning.
 

»Vores renovatør har haft besøg af Arbejdstilsynet, og der er udstedt et »straks-forbud«. Det betyder, at renovatøren straks skal efterkomme påbuddet, og at der ikke må indsamles dagrenovation på isglat underlag,« forklarer Renosyds miljø- og kvalitetschef Inga Rossen.
 

»Vi har modtaget mange klager over manglende tømninger, men skraldemændene kæmper en heroisk kamp for at udføre deres opgave, så de fortjener ikke denne kritik. Medarbejderne har gennem hele perioden med frost og sne udvist stor tolerance og fleksibilitet under de vanskelige forhold. Men vi har desværre haft flere faldskader, og vores renovatør har derfor indskærpet indsamlingsproceduren overfor skraldemændene,« forklarer Inga Rossen.
 

Brækket hofte
 

Skraldemændene skal altså drage omsorg for deres egen sikkerhed, de skal til enhver tid vurdere, om det er forsvarligt at samle ind på de enkelte adresser, og de må ikke færdes på isglat underlag.
 

Og at det kan gå grueligt galt måtte en medarbejder, der indsamlede papir, erfare på egen krop, da en indsamlingstur endte med en brækket hofte og en sygemelding på i hvert fald fire måneder. Mange andre har oplevet at falde, men har heldigvis kun fået blå mærker og knubs.


Du kan læse hele artiklen her.

 

 

Stormvejr

Når det blæser rigtig meget, tømmes beholderne helt som normalt, men det anbefales, at man forsøger at placere beholderene lidt i læ, f.eks. bag en hæk eller hegn ud til vejen.
Skraldemanden går ikke ind til huset og henter beholderen.