Min Side

Dispensation

En ejendom, som har stået ubeboet (ifølge folkeregisteret) i mere end 6 måneder, kan få dispensation fra kravet om benyttelsespligt, indtil den bliver beboet igen.

Dette gælder kun affaldsbeholderne, d.v.s. dagrenovationsbeholder og genbrugsbeholder -  IKKE genbrugspladserne.

Du skal søge om dispensation ved Assens Kommune, Miljø og Natur

Kontakt Miljø og Natur - tlf. 64 74 75 11


Hvis der gives dipensation får Assens Forsyning automatisk besked.
Når du har fået dispensation, får vi besked fra Assens Kommune og vi sørger for afhentning af beholderne og regulering i forhold til afregningen.

Der pålægges et gebyr på 390,- kr. for afhentning af beholdere (intet gebyr, når der igen sættes beholdere ud på adressen).

Hvis du har spørgsmål til overstående kan du kontakte Assens Forsyning på 63 44 90 00 - Affald og Genbrug.