Min Side

Dagrenovation

Den grå affaldsbeholder er til dagrenovation (restaffald)

Dagrenovation kaldes også restaffald eller husholdningsaffald og det er den rest, der bliver brændt, fordi den ikke kan genbruges, ikke er miljøfarlig og ikke kræver særlig behandling.

Eksempler på dagrenovation:
 

 • Madrester
 • Køkkenrulle
 • Pizzabakker
 • Juice- og mælkekartoner
 • Tandpastatuber
 • Sod og aske (skal være koldt og indpakket)
 • Støvsugerposer /-indhold (skal være i lukkede poser
 • Bleer
 • Hygiejnebind
 • Kattegrus (skal være i lukkede poser)
 • Kødbakker (sort plast)
   

Alt pap og papir, der har været i berøring med madvarer er restaffald og kan ikke genbruges - derfor hører til det til restaffald.

Al dagrenovation skal hentes af vores renovatør Meldgaard Miljø A/S. Dagrenovation kan ikke afleveres på genbrugsstationen.


Haveaffald er IKKE dagrenovation, det skal enten komposteres hos dig selv eller afleveres på genbrugspladsen, hvor det behandles og ender som god havekompost, der efterfølgende kan afhentes gratis af vores borgere.