Min Side

Låget skal kunnes lukkes.....

 

På dette link er der sat gule markering på de afsnit i Regulativ for husholdningsaffald, der henviser til problematikken med overfyldte beholdere, placering af beholdere m.m.

 


Din affaldsbeholder må ikke fyldes mere end, at låget kan lukkes.
 

Dagrenovationen afregnes efter beholderstørrelse, hvilket betyder, at der ikke må kommes mere affald i, end at låget kan lukkes. Der er stor risiko for, at affaldet blæser rundt omkring, når låget står åbent, eller falder ud når beholderen køres ud til og sættes på skraldebilen.


Det er grundejerens ansvar at sikre, at kapaciteten af beholderne er tilstrækkeligt til den affaldsmængde, der forekommer i husholdningen.


I henhold til Regulativ for husholdningsaffald (se linket øverst på siden) , vil overfyldte beholdere ikke blive tømt, men hvis man i en ekstraordinær situation, står med mere affald end normalt, kan man bestille en ekstratømning eller medtagning af ekstra sække. Læs mere her.


Hvis der gentagne gange konstareres overfyldning, kan Assens Forsyning, efter forudgående skriftlig varsel, ændre beholderstørrelsen eller tilmelde ekstra beholdere, på ejers regning.