Min Side

Genbrugsbeholder

Genbrugsbeholderen er til emballageaffald fra din husholdning og hvad er så emballageaffald?


Varer, vi køber, er pakket ind i plastikposer, plastikbøtter, papkasser, kartoner, flasker og dåser og det kaldes alt sammen EMBALLAGE.

Emballagen beskytter de ting, vi køber, så de ikke går i stykker, eller løber ud, når de transporteres og opbevares i hjemmet.

Det meste emballage er lavet af papir og pap. Det bruges til f.eks. cornflakes, havregryn, ris, the, mel og sukker.

I menuen til venstre kan du finde sorteringsvejledning til genbrugsbeholderen.

Alt emballageaffald skal være synligt rent.


 

Herunder kan du se nogle små film om sortering i hjemmet, tømning af beholderen samt sorteringsanlæggets håndtering af det affald vi indsamler.

 

Se film om hvordan du sorterer derhjemme her >>
 

Se film hvordan genbrugsbeholderen bliver tømt hos dig her >>

 

Dansk Affald har i oktober 2016 fået lavet 2 nye film og genbrugsbeholderen og sortering på deres anlæg:
 

Se film om pap, papir og plastfolie (store rum i genbrugsbeholderen)

 

Se film om glas, metal og hård plast (lille rum i genbrugsbeholderen)

 

 

 
 

Assens Forsyning indførte pr. 1. april 2014 en 2-delt beholder til emballageaffald efter beslutning fra Assens Byråd.

Du kan se baggrunden for dette i menuen til venstre.

Genbrugsbeholdren bliver tømt hver 3. uge og den bliver tømt af en renovationsbil med 2 kamre, således at indholdet fra de 2 rum i beholderen ender i hvert sit kammer på renovationsbilen.

Man vil naturligvis stadig kunne køre på genbrugspladsen med alt sit genbrugelige affald -også de samme typer, som skal i beholderen.

Det er en obligatorisk ordning, som alle boliger skal være med i.

pdf ikon Her kan du hente vores priser >>


Der skal naturligvis ikke betales for de kg. der er i genbrugsbeholderen.

Glas, plast, metal, pap og papir fra dit emballageaffald kan bruges til at lave nye materialer af, så vi sparer på naturens ressourcer.

Alt det genbrugelige affald, som via beholderen ender på sorteringsanlæg, er en ressource, d.v.s. vi får betaling for det.
Jo renere fraktionerne er, jo flere penge kan Assens Forsyning få for det, og jo billigere bliver ordningen for vores kunder.

 

 

 

Det er Dansk Affald i Vojens, der modtager emballageaffaldet fra genbrugsbeholderen.
 

Du kan læse mere på miljøministeriets hjemmeside - Danmark uden affald.