Min Side

Baggrunden for indførelse af ordningen

Assens Forsyning indførte 1/4-2014 en 2-delt beholder (mørkegrøn) til emballageaffald.

Baggrunden for dette er beslutningen om at indføre en indsamlingsordning for emballageaffald, som Assens Kommunes Byråd vedtog d. 24. april 2013.

Du kan læse sagsfremstilling og beslutning i referatet fra mødet her. 

I sagsfremstillingen står der bl.a. …."Med baggrund i skærpede krav fra EU og forventede skærpede krav fra Miljøstyrelsen omkring genanvendelse af emballageaffald har Assens Forsyning A/S lavet forundersøgelser om mulige indsamlingsmetoder. Som konklusion på disse forundersøgelser anbefaler Assens Forsyning A/S en indsamlingsordning med udgangspunkt i en todelt beholder ved private husstande".