Min Side

Emballageaffald i sommerhusområderne

Sommerhusområderne vil ikke have samme behov som helårsboligerne, da benyttelsen af sommerhusene er varierende alt efter årstiden.

Sommerhuse får ikke automatisk en genbrugsbeholder, man kan vælge mellem en genbrugsbeholder eller fællesløsning.

Ved sommerhuse tømmes genbrugsbeholderen kun hver 3. uge i april til og med august.
Såfremt der ønskes helårstømning skal der tilmeldes normal helårstømning d.v.s. at beholderen tømmes hver 3. uge hele året.

De enkelte sommerhuses behov for genbrugsbeholderen kan være meget varierende.
Det er derfor besluttet, at der ved de enkelte sommerhusforeninger opstilles fælles beholdere, således at pap, papir, glas, dåser og plastik kan anbringes i disse.