Min Side

Sorteringsvejledning


Hvad kan/må du komme i genbrugsbeholderen? og hvordan fungerer ordningen?
 

 


Klik på billedet og læs om vores kampagne "Lad os gøre det sammen",
som skal hjælpe med en bedre sortering.

Denne folder er husstandsomdelt i april/maj 2017.

 

 

 


 

 

Du finder affaldsguiden her
 

 

Du kan hente sorteringsvejledning her.         

 

Du kan hente sorteringsvejledning på ENGELSK her.


Du kan hente sorteringsvejledning på TYSK her.

 

Du kan hente sorteringsvejledning på ARABISK her

 

Du kan hente sorteringsvejledning på TIGRINYA her

 

Klik på billedet og se hvad de hyppigste fejl er.

          

  • Emballagerne skal være tømte og skyllede og alt affald skal være synligt rent.
  • Affaldet skal ligge løst adskilt i beholderen.
  • Du må ikke binde snor omkring og heller ikke komme affaldet i poser, inden det kommes i beholderen. Det vanskeliggør sorteringen på sorteringsanlægget.
  • Hvis du har en vinbox, skal plastikposen og papkartonen skilles ad, pap kommes i beholderens store rum og posen kommes i dagrenovationsbeholder.
  • Det samme gælder en øl-/sodavands-papramme, her skal plastikfolien og papkartonen også skilles ad, inden de kommes i det store rum og de tomme dåser skal lægges i det lille rum i beholderen.
  • Glas og metal skal i samme rum, men sorteres efterfølgende i to forskellige fraktioner, så husk at skrue låget af glassene.
  • Der må ikke kommes bånd, snor, haveslanger og lign. i beholderen. Det vikler sig rundt om rullerne på sorteringsbåndet og giver driftsstop.
  • Plastfolie er plastikposer, bobleplast m.m. d.v.s. plastik som man kan slå knude på og lave mærker i med en finger /trykke finger igennem.
  • Hård plast er emballageplast, som man kan "banke på"
  • Der må ikke kommes skærende og stikkende ting i beholderen, heller ikke vinduesglas. (materialerne bliver håndsorteret, når de kommer ind på sorteringsanlægget)

Husk, ikke at overfylde din beholder, det gælder både genbrugs- og dagrenovationsbeholder. Låget skal kunne lukkes.

 

 

 

For at få en god genanvendelig plast ud af den hårde plast, man smider i genbrugsbeholderen, er det nødvendigt, at sortere den sorte plast fra.

Sorteringsanlæggene kan ikke sortere sort plast fra, da den sorte farve er usynlig for scannerne.

Baggrunden for, at den sorte plast skal ud af fraktionen, er at den "forurener" den, på den måde, at det granulat der bliver lavet af genbrugsplastikken bliver grålig p.g.a. de sorte emner. Det betyder, at fraktionen er sværere at afsætte........ Den sorte hårde plast skal i din dagrenovationsbeholder.

   

 

 

 

Blandingsprodukter som f.eks. smørbakker, mælke-, juice-, kakao-, yoghurtkartoner og lign. samt chips- og rulletobaksrør SKAL i dagrenovationsbeholderen.

Kartoner består af pap OG et indvendigt lag metal- eller plastfolie, som ikke kan genanvendes.
Chips- og rulletobaksrør kan desuden have metalbund.

 

     

OBS OBS OBS!!

Skillerummet må IKKE flyttes!!!

Det er placeret præcist, så det passer med, at de to forskellige typer affald ender i hver sit rum i skraldebilen.

 

Store rum (60%) er til papir, pap, plastfolie

Lille rum (40 %) er til glas, flasker, dåser, plastdunke

Her ses tømning tømning af beholderen og aflæsning på sorteringsanlægget.

 

 

Ved at trykke på de enkelte ikoner herunder, kan du se hvad der må kommes i og hvad der ikke må kommes i beholderen.

 

Ved at trykke på de enkelte ikoner herunder, kan du se hvad der må kommes i og hvad der ikke må kommes i beholderen.

 

               PAP                       PAPIR                      PLASTFOLIE
      
     
               DÅSER                      GLAS                HÅRD PLAST MINUSLISTE METAL/GLAS/PLAST