Min Side

Hvem må transportere dit affald til genbrugspladsen

Der er regler for, hvem man må få til at køre sit affald væk

De virksomheder, der er godkendte til at transportere dit affald, kan du finde i det nationale affaldsregister. Læs mere om virksomhederne 

Læs mere om hvordan din virksomhed bliver registreret

 

Adgang for transportører

Både husholdningen og håndværkeren kan beslutte at lade en transportør transportere deres affald til genbrugspladsen på deres vegne. Såfremt den, som møder op med affaldet, alene transporterer affaldet for fremmed regning og kan dokumentere dette, f.eks. i form af en underskreven transportkontrakt, så vil der være tale om husholdnings- eller erhvervsaffald afhængigt af transportørens opdragsgiver, da det er opdragsgiveren, der er indehaver af affaldet. Hvis transportøren er antaget af en husholdning er affaldet således husholdningsaffald og modsat, såfremt transportøren er antaget af en erhvervsvirksomhed.

 

 

Krav om registrering i Affaldsregisteret

I hht Miljøstyrelsen skal transportører registreres i Affaldsregisteret som transportører af affald, jf. bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012. En transportør som afleverer husholdningsaffald på genbrugspladsen skal således både kunne dokumentere, at han er registreret i Affaldsregisteret som transportør, og at han har en kontrakt med en husholdning om at transportere dennes affald til genbrugspladsen.

 

Afleveringsblanket kan udskrives herfra (aftale mellem husholdning og transportør)

 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at personer, som er ansat og aflønnes af husholdningerne f.eks. en au pair er undtaget fra registreringskravet som transportører i Affaldsregistret. Viceværter, som er ansat af boligforeninger, er en anden lignende undtagelse, idet viceværten i realiteten repræsenterer lejerne/husholdningerne direkte i relation til det gebyr husholdningerne betaler for adgang til genbrugspladser. Viceværter skal derfor ikke registreres som transportører i Affaldsregisteret, da der ikke med rimelighed kan siges at være tale om transport for fremmed regning, når en vicevært afleverer f.eks. storskrald på genbrugspladsen. Det skal dog kunne dokumenteres, at vedkommende er vicevært, og at det konkrete affald stammer fra den boligforening, hvor den pågældende er vicevært.