Min Side

Haveaffald

Haveaffald er affald fra haver som: ukrudt, blade, græsafklip, stauder, buske, grene og mindre rødder fra beskæring og
klipning m.m. fra almindelig vedligehold af haven samt havejord.

Haveaffald skal afleveres på en af vores genbrugspladser og må ikke kommes i dagrenovationsbeholderen eller
genbrugsbeholderen.

Det haveaffald der bliver leveret på genbrugspladsen bliver omdannet til god kompost, som efterfølgende kan afhentes
gratis på alle vores genbrugspladser.

Hvis du kommer haveaffald i din dagrenovationsbeholder, bliver det kørt til forbrænding, hvilket koster dagrenovationssystemet
424,- kr. pr ton. Jo mere uvedkommende affald, vi kører til forbrænding, jo dyrere bliver det at få tømt dagrenovationsbeholderen.


 

 

Bjørneklo og andre invasive planter

I Assens Kommune gøres en stor indsats for at bekæmpe og begrænse spredningen af kæmpe bjørneklo.

Frø der kommer i haveaffald på genbrugspladserne bliver opvarmet i komposteringsprocessen, men der er ingen garanti for at alle frø dør.

Vi ønsker ikke at risikere at starte en spredning af bjørneklo-frø via kompost, så derfor er det vigtigt, at bjørneklo med veludviklede blomster og/eller begyndende frødannelse IKKE smides i haveaffald!!

Dette gælder også Pileurt, Gyldenris og Rynket rose.

Se Miljøstyrelsens folder her, den kan også hentes på genbrugspladserne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbrænding af haveaffald

I Assens Kommunes husholdningsregulativ står følgende:
 

Afbrænding af haveaffald er med undtagelse af nedenstående ikke tilladt:

I landzone er det tilladt at afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts. Haveaffald, skal være produceret på egen grund, og må kun afbrændes på egen grund. Afbrænding må kun ske fra solopgang til en time før solnedgang samme dag.


Ved afbrænding af haveaffald skal der tages hensyn til følgende forhold:
 

  • Der må kun afbrændes mindre mængder ad gangen.
  • Afbrænding må ikke medføre risiko for brand i andet end det haveaffald, der ønskes afbrændt.
  • Røg og sod må ikke være til gene for naboer, andre personer, trafik eller ting.
  • Ved afbrænding af haveaffald skal bestemmelserne i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v. overholdes. (se bekendtgørelsens generelle bestemmelser)
     

Det er tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser i det fri hele året.

Ovenstående bekendtgørelse fra Forsvarsministeriet skal dog også overholdes i denne forbindelse.

Det er tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften.

Ved brændbart haveaffald forstås grene under 10 cm i diameter, kviste og rødder fra beskæring af træer, buske og stauder produceret på egen ejendom.

Afbrænding af alle øvrige former for affald er ikke tilladt.
 

Du kan se hele husholdningsregulativet fra Assens Kommune her.