Min Side

Affaldssortering skåner miljøet

- og giver bedre plads i skraldespanden!

Meget af dit affald kan genanvendes - eksempelvis shampooflasker, foliebakker og glas.
Du kan med enkle indgreb få dit affald til at fylde mindre ved at sortere korrekt.

Skån miljøet og undgå top på skraldespanden
Den tomme shampooflaske bør smides i en klar plastiksæk, og tages med på genbrugsstationen, næste gang du alligevel er der.
For hårdt plastik kan genanvendes, og samtidig sparer du lidt på den beskedne plads, der er i skraldespanden.
Og der er mange andre lette måder at undgå top på skraldespanden på:

Æggebakker
Put dem i en klar plastsæk, og aflevér dem i containeren med pap.
I papcontaineren kan man anbringe alt pap.
I Assens Kommune kan du desuden komme det i genbrugsbeholderen.

Låg fra marmeladeglas
Sam­les og afleveres som metalaffald på genbrugsstationen.
I Assens Kommune kan du desuden komme det i genbrugsbeholderen.

Foliebakker af metal
Folie­bakker kan genanvendes, men de skal af hygiejnemæssige årsager skylles, inden du placerer dem i metalcontaineren.
I Assens Kommune kan du desuden komme det i genbrugsbeholderen.

Mælke- og juice­kar­toner
Luft fylder meget. Fold kartonerne så effektivt sammen, at de fylder mindst muligt i skraldespanden.

Brugte bleer
Brugte bleer hører til i dagrenovationen, men du kan få dem til at fylde mindre ved at folde dem stramt sammen og bruge de klister-snipper, der i forvejen sidder på bleen, til at holde det hele bedre sammen.

Konservesdåser
Dåser fra flåede tomater, kattemad, hundemad etc.: Skyl dem, og tag dem med på genbrugsstationen. Aflevér dem i afdelingen for metalaffald.
I Assens Kommune kan du desuden komme det i genbrugsbeholderen.

Papemballage
Pap fra chokolade, tandpasta, frugt, toiletpapirrullen med mere. Saml pappet i en klar sæk og aflever det på genbrugsstationen i papcontaineren
I Assens Kommune kan du desuden komme det i genbrugsbeholderen.

Plastikdunke
Eddikedunken, shampooflasken, beholderen med opvaskemiddel og kildevandsflasken uden pant m.m. Denne type plastik kan genanvendes. Da de også fylder meget i skraldespanden, kan du med fordel skylle dem og aflevere dem til genbrug.
I Assens Kommune kan du desuden komme det i genbrugsbeholderen.

Øl- og sodavandsdåser
Dem, der ikke er pant på, kan du aflevere på genbrugsstationen i containeren for metal. Hvis man genbruger en aluminiumsdåse, så sparer du 90 procent af den energi, det koster at lave en ny.
I Assens Kommune kan du desuden komme det i genbrugsbeholderen.

El-sparepærer
Defekte og brugte el-sparepærer indeholder kviksølv. De skal derfor behandles, som farligt affald. Elsparepærerne skal ikke i skraldespanden med dagrenovation, men på genbrugsstationen.

Batterier
Batterier er miljøfarligt affald, som ikke må komme i dagrenovationen. Læg batterierne i en klar plastpose. Luk godt for posen og læg den på låget af dagrenovationsbeholderen, den dag den bliver tømt, så tager vi dem med.

Det er mindre batterier til f.eks. legetøj, lommelygter, mobiltelefoner og fjernbetjeninger, du kan aflevere på denne måde.

Bilbatterier og andre store batterier skal du aflevere på genbrugsstationen. Du kan naturligvis også aflevere små batterier på genbrugsstationen.

Gavepapir
Papiret fylder meget i hjemmets skraldespand. Saml det i stedet sammen i en klar sæk, og aflevér det til forbrænding. Gavepapir må endelig ikke lægges i aviscontaineren.

Glas og papir
Hvis du har rengjorte marmeladeglas, vinflasker, ketchupflasker etc., så skal de i glascontaineren. Papir, aviser og blade skal til papirgenbrug.
I Assens Kommune kan du desuden komme det i genbrugsbeholderen.

Kompost sparer plads
Hver husholdning i Danmark smider i gennemsnit 4 kilo grønt køkkenaffald ud hver uge.
Det er over 200 kilo om året. Meget af det grønne af­­fald kan du kompostere derhjemme.
På den måde sparer du på pladsen i skral­despanden, og samtidig får du næringsrig og gratis kompost til haven.
Læs mere om kompostering her.
 

kilde: idényt - vi i villa