Min Side

Affaldssortering - et fælles ansvar

En del af dit affald i hverdagen består af flere forskellige materialer, der ikke kan skilles ad og genbruges direkte. Andre affaldstyper er umulige at gøre helt rene og vil derfor kræve for mange ressourcer, at gøre klar til genbrug. Derfor er det vigtigt, at effekter, der ikke kan genbruges, ikke havner i genbrugsbeholderen.

 

Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om vi tømmer dine beholdere og det er rigtig ærgerligt, da det faktisk kun er få enkle spilleregler, der skal følges, for at vi allesammen får succes.

Håndtering af affald er et fælles ansvar. Det handler om at tage hensyn til miljøet ved at sortere dit affald i henholdsvis dagrenovation og genbrug.

Det er vigtigt, at du ikke overfylder dine  beholdere, det gælder både dagrenovation og genbrug.

 

Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering.

I april og maj 2017 omdeler vi en ny folder, der skal gøre det nemmere for dig og din familie at sortere affald i hverdagen.

 

Du kan hente folderen her - klik på billedet.