Min Side

Nærgenbrugsstationer og nedgravede løsninger

Da der er opsat obligatoriske genbrugsbeholder til alle husstande i Assens Kommune, er der nu ganske få nærgenbrugsstationerne tilbage.

De nærgenbrugsstationer, der er tilbage er placeret i Assens indre by, hvor der findes byhuse, hvor genbrugsbeholderen ikke kan placeres.

Derudover er der nærgenbrugsstationer i kommunens sommerhusområder, da ordningen med genbrugsbeholder ikke er obligatorisk for sommerhuse.

På nærgenbrugsstationerne kan du aflevere pap, papir, plastfolie, metal, flasker og hård plast.

Klik på billedet og få en fortegnelse over placeringen af nærgenbrugsstationerne.