Min Side

Planer og regulativer

Visionerne for håndteringen af affald er planlagt i Assens Kommunes Affaldsplan.

Affaldsområdet er reguleret ved Assens Kommunes egne regulativer, og af den gældende Affaldsbekendtgørelse.