Min Side

Genbrugspladser - Abonnement

Er din virksomhed omfattet af nedenstående, kan du købe et årsabonnement svarende til prisen for en husstand (903,00 excl. moms i 2021).

  • Lille virksomhed med ingen eller 1 ansat ud over ejer og affaldsmængder svarende til affald fra en husstand.

  • Virksomhed med lejede medarbejdere - Vi foretager sammen med Assens Kommune en konkret vurdering af virksomhedens affaldsmængder og – typer.
     

  • Virksomheder med 2-5 ansatte, hvis branchekode IKKE er på Branchekodelisten - det vil sige, at hvis din virksomheds branchekode ER på listen herunder, kan du ikke få abonnement, men skal vælge klippekort.
     

Branchekoder Beskrivelse
41.10.00
41.20.00
Byggeentreprenører
42.10.00
42.20.00
42.90.00
Anlægsentreprenører
43.21.00
43.22.00
43.29.00
Bygningsinstallation (El-installationsvirksomhed,
Isoleringsvirksomhed, VVS-virksomhed).
43.31.00
43.32.00
43.33.00
43.34.10
43.34.20
Bygningsfærdiggørelse (Stukkatørvirksomhed, Tømrer- og
bygningssnedkervirksomhed, Udførelse af gulv og væg-
beklædning, Maler- og glarmestervirksomhed samt anden
bygningsfærdiggørelse).
43.12.00
43.13.00
43.91.00
43.99.10
43.99.90

Murere og anden specialiserede bygge- og anlægs-
virksomhed samt forberedende byggepladsarbejde
herunder brolægning, sandblæsning m.v.

 

Ønsker du at tilmelde dig abonnementsordningen skal du kontakte Affald og Genbrug på tlf. 63449000 eller sende en mail til post@assensforsyning.dk.
 

Du får udleveret et abonnementsmærkat, som skal være synligt i frontruden ved adgang til genbrugspladserne.