Min Side

Sorteringsvejledninger

AffaldsGuide Assens

 

NYT NYT - Vi har lanceret en "Affaldsguide-App", som kan downloades på din mobiltelefon - den kan hentes til både IOS og Android.

I affaldsguiden kan du indtaste søgeord og få oplysninger om, hvad der skal ske med det søgte - skal det i dagrenovationsbeholderen, i genbrugsbeholderen, i den røde kasse eller på genbrugspladsen?.pdf ikonHer finder du en sorteringsvejledning, som viser følgende:
 

  1. Skilte, som du møder på genbrugspladsen,
  2. Hvilke typer affald der må smides i containeren, og hvilke der ikke må.
  3. Hvad der sker med affaldet når det forlader genbrugspladsen
     

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Anmeld her, hvis du skal renovere eller nedrive mere end 10 m2, eller hvis du får mere end 1 ton byggeaffald. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før du går i gang med arbejdet.
Kvittering på anmeldelsen skal medbringes på genbrugspladsen.
 

Link til MILJØSTYRELSENS hjemmeside: Generel anmeldepligt for bygge- og anlægsaffald

 

 

Husk at asbestaffald skal anmeldes til kommunen senest 14 dage, inden arbejdet udføres.
Anmeldelsen sker elektronisk (du skal benytte NEM ID) på Assens Kommunes hjemmeside. Link til siden her

Hent "Asbestfolder" her.

 

Asbest er et farligt materiale, der består af små fibre, som kan forårsage lungekræft, hvis det indåndes. Da asbest tåler temperaturer op til 900 grader, er det umuligt at brænde. Asbesten køres derfor til deponi på Odense Nord Miljøcenter, hvor det placeres på et afmærket område og overdækkes med jord.

 

STRÅTAGE

Der modtages ikke hele stråtage (pr. 10.1.2010) på genbrugspladserne.

Dette vil være kommunalt anvist erhvervsaffald til forbrænding.

Stråtage komposterer dårligt og meget af det er behandlet med brandhæmmere og algemiddel. Vi ser desværre også mange urenheder i de modtagne materialer, som f.eks. snor, bånd og tråd.
Alt dette udgør en risiko i forhold til at sikre rene affaldsstrømme - i dette tilfælde kompost.

Det betyder at:

hele tage/læs (ladbil/trailer m.v.) fra tækkere, afvises. Dette gælder kun for erhvervsaffald, private må gerne læsse af.

Mindre mængder stråtag fra reparationer m.v. fortsat kan afleveres på genbrugspladsen. Hvis materialerne er rene, aflæsses de i haveaffaldet. Indeholder de urenheder, skal det i brændbart.