Min Side

Gravearbejde - virksomhed

Skal jeres virksomhed grave i et offentligt areal, skal alle forespørgsler gå gennem LedningsEjerRegistret - LER

LER (LedningsEjerRegistret) indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund, og informationer om, hvor ledningerne ligger.
Formålet med LER er at undgå graveskader.

Ledningsejere skal i LER registrere arealer, hvor de har ledninger.
Ledningsejerne har selv ansvaret for, at LER indeholder de korrekte oplysninger.

Entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt graver i jorden, har pligt til at tjekke registret, og eventuelt kontakte ledningsejerne for mere præcise ledningsoplysninger.

Ledningsanlægget er registreret på baggrund af en digitalisering af ældre ledningsplaner, GPS-opmålinger i marken og elementer i grundkortet.

Det betyder, at der kan være unøjagtigheder af ledningernes placering på op til ½ m til hver side.
 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på 63 44 90 00.