Min Side

Forsyningsparken

Forsyningsparken bliver etableret af Assens Forsyning A/S for at sikre, at en stor del af selskabets aktiviteter samles ét sted. Der er tale om nyt vandværk, nyt renseanlæg og biogasanlæg samt kontrolcenter og administrationsbygning.
 

Flyv en tur over Forsyningsparken

Et af Danmarks mest ambitiøse, innovative og energieffektive byggeprojekter inden for rensning og håndtering af spildevand, skrider kraftigt frem. Det gør det i den sydøstlige udkant af Assens by, hvor vi opfører Forsyningsparken for hele Assens Kommune. I videoen herover, kan du tage med vores drone, og se, hvordan opførelsen af kontrolcenter, administration, renseanlæg, biogasanlæg m.v. former sig.
 
Renseanlæg
På sigt skal der kun være ét renseanlæg i Assens Kommune. Det har Assens Byråd besluttet.
Assens Forsyning planlægger derfor at samle spildevandet fra de otte mindre renseanlæg i kommunen til ét nyt og samlet renseanlæg ved Fåborgvej i den sydøstlige udkant af Assens.

Vandværk
Assens Forsyning planlægger ligeledes at etablere et nyt vandværk, der skal kunne forsyne Assens by og omegn med vand af høj kvalitet. 

Kontrolcenter og administrationsbygning
Herudover har Assens Forsyning planlagt en ny administrations/mandskabsbygning med kontrol- og kontorfaciliteter til medarbejderne på grunden.

Med etableringen af et nyt centralt renseanlæg opnår man mulighed for at drive et energineutralt anlæg, der også kan håndtere spildevand ved øget befolkningstilvækst og spildevand fra eksisterende virksomheder i kommunen, så de kan udvide produktionen eller nye virksomheder, der producerer spildevand. 

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en lokalplan, der også sikrer, at anlægget på længere sigt kan foretage udvidelser såfremt dette bliver nødvendigt.

Forud for valget af placeringen ved Fåborgvej har der i 2016 været gennemført en offentlig høring om 3 mulige placeringer øst for Assens. En placering ved Odensevej, en placering ved Melby og den nu valgte placering ved Fåborgvej. Sidstnævnte placering er vedtaget af Assens Byråd. 

I forbindelse med detailplanlægningen er der herefter foretaget en mindre justering af den helt præcise placering.

Anlæggets placering og dets opdeling i renseanlæg, biogasanlæg samt vandværk er vist på Figur 1.2.Figur 1.2 Placering på grunden af vandværk (blå cirkel), biogasanlæg (rød cirkel) og renseanlæg (orange cirkel).

Vandværket placeres i den vestligste del af området med egen indgang fra Egebjergvej.

Mellem vandværket og renseanlægget etableres en intern vej for medarbejdere.

Selve renseanlægget er placeret længst mod øst på grunden. Midt på grunden ligger administrationsbygning
samt værkstedsfaciliteter og umiddelbart syd herfor ligger biogasanlægget.