Min Side

Kommuneplan


Kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet sideløbende med lokalplan nr. 1.2-8, og skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanens og lokalplanens bestemmelser. 

Kommuneplantillæggets formål og baggrund 
Kommuneplantillæg nr. 1 skal muliggøre en anvendelse af området til tekniske anlæg i form af forsyningsvirksomhed med renseanlæg og vandværk.

Ligeledes ønsker man at åbne mulighed for bebyggelse i op til 12 meters højde, samt tankanlæg i op til 22 meters højde, hvor der i det eksisterende rammeområde 1.2.E.19 kun er mulighed for byggeri i op til 10 meters højde. 

Derudover ønsker man at opsplitte det eksisterende rammeområde 1.2.E.19 på ca. 30 ha op i tre mindre rammeområder for at præcisere anvendelser og højder mere specifikt i området.

Kommuneplantillægget følger lokalplan 1.2-8 for et område til renseanlæg og vandværk.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanrammes bestemmelser. 

Lokalplaner må ikke stride mod kommuneplanens rammebestemmelser, hvorfor der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget indeholder dog ikke så væsentlige ændringer, at det påvirker kommuneplanens hovedstruktur. 

Rammeområdet ønskes opdelt i tre nye områder, som får betegnelserne 1.2.T.7, 1.2.T.8, og 1.2.E.19.

  • 1.2.T.8 kommer til at omfatte den eksisterende transformerstation, der ligger ud til Fåborgvej.
  • 1.2.T.7 kommer til at omfatte det nye renseanlæg og rammeområde
  • 1.2.E.19 omfatter den resterende del, som også tidligere var udlagt til erhvervsområde. 


Her kan du finde kommuneplan 2017-2029