Min Side

Miljøvurdering


Ifølge ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” (miljøvurderingsloven) skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en plan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Der er i henhold til miljøvurderingsloven foretaget en scoping af lokalplan 1.2-8 og tillæg til kommuneplanen.

Screeningen har vist, at planerne kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der skal gennemføres en miljøvurdering. 

Dette er sket med en VVM redegørelse, der findes som bilag til Kommuneplantillæg nr. 1.