Min Side

Nyheder

22-12-2017 - Årsaflæsning af vandmålere under Assens Vandværk


Næsten alle målere i Assens Vandværks forsyningsområde er blevet skiftet til fjernaflæste målere.

Det betyder, at din vandmåler automatisk bliver aflæst af Assens Vandværk. Denne aflæsning finder sted i perioden 22. dec. 2017 – 8. januar 2018.

Du opfordres til i denne periode selv at aflæse din vandmåler – På den måde kan du kontrollere din årsopgørelse.

For de ejendomme, hvor måleren endnu ikke er udskiftet til en fjernaflæst måler vil årsaflæsning ske som den plejer ved, at du modtager et aflæsningskort.