Min Side

Nyheder

01-01-2015 - Fra halvårlig til kvartårlig betaling....


Bestyrelsen i Assens Forsyning A/S har besluttet, at forbrugsafgifter fra 2015 opkræves kvartårligt i stedet for som nu halvårligt.
De kvartårlige aconto rater vil blive opkrævet således:

Betalingsdato 10.04.2015:     1. a conto for perioden 01.01.2015 – 31-03.2015. 
Denne opkrævning vil desuden indeholde årsafregningen for 2014
Betalingsdato 10.07.2015:     2. a conto for perioden 01.04.2015 – 30.06.2015
Betalingsdato 10.10.2015:     3. a conto for perioden 01.07.2015 – 30.09.2015
Betalingsdato 10.01.2016:     4. a conto for perioden 01.10.2015 – 31.12.2015
og så videre.
 

Falder betalingsdatoen på en lørdag, søn- eller helligdag, udskydes datoen til den førstkommende hverdag.

Papirregning
Fra 1. januar 2015 koster det kr. 25,00 at modtage opkrævninger fra Assens Forsyning på papir.


Du kan se mere info om betaling her.