Min Side

Nyheder

13-06-2019 - Idéer til arealer ved nyt klimaprojekt efterlyses


60-70 borgere var med, da Assens Kommune, Assens Forsyning og Tommeruppernes Lokalråd, torsdag den 6. juni, inviterede til offentligt møde om aktuelle og kommende klimatilpasningsprojekter i Tommerup og Tommerup Stationsby.
 

Siden 2017 er der i Tommerup arbejdet med et større klimatilpasningsprojekt, som har til formål at renovere en del af byens kloakker og tilpasse sig fremtidens regnvejr. Projektet, der indgår i en større helhedsplan for håndtering af regnvand i Tommerupperne, har vist sig som en unik mulighed for at skabe nye, rekreative arealer og faciliteter i lokalområdet.
 

Centralt i byen, er der etableret flere regnvandsbassiner, som skal rense og håndtere fremtidens nedbør. Samtidig er centrale vandløb gennem byen lagt frie og i tilknytning hertil, er der med frivillige kræfters hjælp, og med tilskud fra private fonde, etableret rekreative arealer, som skal skabe nye muligheder for samvær, aktiviteter og oplevelser. På sigt er det også tanken, at de åbne vandløb skal tiltrække fisk og yngel. Herudover bliver der til oktober plantet træer og buske i området, som skal bidrage til rammerne for nye idræts- og friluftsaktiviteter samt for offentlige arrangementer og socialt samvær.
 

Et eksempel til inspiration
Projektet har vist sig som et eksempel, der kan danne skole og give inspiration til fremtidige projekter. Det var anledningen for torsdagens offentlige møde, hvor værterne præsenterede planerne for ”Tallerupsøerne”, der er et område øst for Tommerup Stationsby, som Assens Forsyning har opkøbt, og hvor der blandt andet planlægges regnvandsbassiner samt borgerdrevne og rekreative arealer.
 

Formanden for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, Dan Gørtz (V), understregede i sin velkomst, at klimatilpasningsprojekterne primært har til formål at imødegå oversvømmelser i forbindelse med fremtidens regnvejr, men at der er god grund til at hente inspiration i det igangværende projekt til borgerdrevne og rekreative arealer med bynær natur samt aktivitets- og fritidsmuligheder, der kan gøre området til et endnu mere attraktivt sted at bosætte sig.
 

Assens Forsyning skal i forbindelse med projektet flyttet mange tusinde tons jord fra udgravningerne. Kan jorden, i stedet for at blive kørt bort, anvendes til rekreative formål i form af eksempelvis kælkebakker, ruter til mountainbikes, amfiscener, bålpladser, forsamlingssteder eller andre rekreative formål, er det for alle parter en interessant mulighed.
 

På mødet kunne deltagerne komme med idéer til, hvad de borgerdrevne og rekreative arealer omkring ”Tallerupsøerne” kan indeholde. De gjorde de i små grupper, hvor idéerne blevet skrevet ned og placeret på plancher med luftfotos over arealerne.
 

Kom med dine idéer senest 18. juni
Havde du ikke mulighed for at deltage i mødet, kan du fortsat komme med dine idéer til, hvad området kan indeholde. Det kan du frem til 18. juni. Hvordan det sker, kan du læse om på Assens Kommunes hjemmeside, https://www.assens.dk/vaer-aktiv/bliv-hoert/offentliggoerelser/foroffentlighed-for-et-omraade-til-regnvandsbassiner-og-energianlaeg-oest-for-tommerup-stationsby/

    

    

    

Fotos: Assens Forsyning A/S