Min Side

Nyheder

08-07-2019 - Tre totalentreprenører prækvalificeret til at byde på Assens Ny Renseanlæg


Assens Forsyning A/S har valgt de totalentreprenører, der kan byde på opførelsen af Assens Ny Renseanlæg med tilhørende biogasanlæg

25. juni var der frist for at søge om prækvalifikation til at byde på opførelsen af Assens Ny Renseanlæg med tilhørende biogasanlæg.
 
Prækvalifikation efter Udbudsloven
Da der er tale om et udbud med forhandling efter Udbudsloven, har interesserede tilbudsgivere skulle anmode om prækvalifikation.
 
Assens Forsyning A/S har som bygherre modtaget ansøgninger fra tre totalentreprenører med tilknyttede rådgivere.
 
Da alle interesserede tilbudsgivere efterlever kravene i udbudsbekendtgørelsen og dermed er konditionsmæssige, er de alle prækvalificerede.


De prækvalificerede er:
 

  • Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg (Jacobsen & Blindkilde A/S og EnviDan A/S)
  • Munck Havne & Anlæg A/S
  • Per Aarsleff A/S


Totalentreprenørerne har nu indtil 14. november 2019 til at udarbejde deres endelige tilbud og forslag til opførelsen af Assens Ny Renseanlæg med tilhørende biogasanlæg. Herefter følger et forhandlingsforløb, inden vinderen af udbuddet vælges ultimo februar 2020.


Yderligere oplysninger
- hos projekt- og driftschef Michael Dissing Nielsen, tlf. 2921 1667 eller mdn@assensforsyning.dk.


 

Fakta

  • Ved begrænset udbud udvælger bygherre et antal tilbudsgivere på grundlag af oplyste krav og kriterier (udvælgelseskriterier). Denne udvælgelse kaldes prækvalifikation
  • Assens Ny Renseanlæg med tilhørende biogasanlæg indgår i en samlet Ny Forsyningspark, der også indeholder nyt vandværk samt administration, lager og værksted til Assens Forsyning A/S
  • Forsyningsparken etableres ved Egebjergvej og Fåborgvej i den østlige udkant af Assens, hvor Assens Ny Vandværk allerede er under opførelse
  • Assens Ny Renseanlæg er en forudsætning for kunne efterleve beslutningen i Assens Byråd om at omlægge håndteringen af spildevand fra de nuværende otte mindre renseanlæg rundt om i kommunen, til ét nyt og samlet anlæg i Forsyningsparken – ­jf. Spildevandsplan 2018-2027, https://spildevand.assens.dk