Min Side

Nyheder

23-08-2019 - Husstande og virksomheder i Tommerup får efterset kloakker

Gennemgang af private tilslutninger til det offentlige kloaksystem skal begrænse uvedkommende vand i det adskilte system til regn- og spildevand samt fremme miljøet


 

Uvedkommende vand i det adskilte system til regnvand og spildevand er til skade for miljøet. Alle husstande og virksomheder i Tommerup får derfor besøg af en TV-inspektionsbil, som efterser, om deres private afløb er sluttet korrekt til det offentlige kloaksystem. Foto: Assens Forsyning A/S.
 

MILJØ: Alle husstande og virksomheder i Tommerup får i løbet af det kommende år efterset om deres private afløb er sluttet korrekt til det offentlige kloaksystem. Det sker for at sikre, at regnvand og spildevand løber i de rigtige kloakrør, og ved at hver enkelt tilslutning til det offentlige kloaksystem, bliver kigget igennem af en TV-inspektionsbil.
 

Uvedkommende vand i nye kloakker
Eftersynet, der omhandler cirka 1500 adresser, finder sted i kølvandet på en større modernisering af det centrale kloaksystem i Tommerup, hvor kapaciteten er øget og hvor der blandt andet er etableret flere regnvandsbassiner, som skal håndtere de stigende mængder nedbør, der kommer i fremtiden. I den forbindelse er der desværre konstateret en del uvedkommende vand i det nye og adskilte system til regn- og spildevand.
 

”Vi har under anlægsarbejdet konstateret, at der både løber spildevand i systemet til regnvand og regnvand i systemet til spildevand. Spildevand i systemet til regnvand fører til forurening af blandt andet regnvandsbassiner og vandløb, og regnvand i systemet til spildevand giver en uhensigtsmæssig drift, da det ledes til det lokale renseanlæg. Samtidig kan regnvand i spildevandssystemet i tilfælde af kraftig regn føre til oversvømmelser – eksempelvis af kældre med spildevand opblandet med regnvand,” siger projektingeniør Stine Madsen Ansbjerg, som tilføjer…
 

”Hvis alle husstande og virksomheder var sluttet korrekt til det offentlige kloaksystem, ville det ikke kunne forekomme. Det kommende år gennemgår vi derfor alle tilslutninger fra private husstande og virksomheder og ser, om der eksempelvis er koblet afløb fra tage og overflader på systemet til spildevand eller spildevand på systemet til regnvand. Vi kigger også efter, om der er koblet afløb fra dræn på spildevandssystemet. Det gør vi for at fremme miljøet og for at sikre en rentabel drift. De steder, hvor afløb ikke er sluttet korrekt til, bliver ejeren af Assens Kommune bedt om at udbedre fejlen,” oplyser Stine Madsen Ansbjerg.
 

En målrettet indsats
Uvedkommende vand i kloaksystemet er et kendt fænomen i hele landet. Assens Forsyning A/S og andre forsyningsselskaber arbejder derfor målrettet på at spore og nedbringe antallet af fejltilsluttede afløb. Det sker af hensyn til miljøet og for at undgå, at der ved kraftig regn kommer mere vand i kloaksystemet, end det er dimensioneret til, og som kan føre til overløb. Jo mere uvedkommende vand det er muligt at fjerne fra kloaksystemet, jo mere energi er det samtidigt muligt at spare, da det kræver ekstra meget energi, både til transport frem til renseanlægget, og til selve rensningen.

 

Fakta

  • Assens Forsyning A/S efterser i perioden september 2019 til september 2020 alle husstande og virksomheder i Tommerup for fejltilslutninger til det offentlige kloaksystem
  • Assens Forsyning A/S har bemyndigelse fra Assens Kommune til at gennemføre eftersynet
  • Forud for eftersynet, der omhandler 1500 adresser, modtager ejerne et brev med nærmere oplysninger
  • Under eftersynet bliver der hældt vand i tagbrønde, tagrender og riste. Samtidig holder en TV-inspektionsbil øje med, i hvilket afløb vandet løber. TV-inspektionsbilen kigger også efter, om der er toiletpapir i afløbet til regnvand
  • Hvis afløb fra en privat husstand eller virksomhed ikke er sluttet korrekt til det offentlige kloaksystem, bliver ejeren af Assens Kommune påbudt at udbedre fejlen
  • Eventuelle fejltilslutninger skal være udbedret senest seks måneder efter påbuddet og ejeren skal indsende dokumentation for korrekt udført arbejde af en autoriseret kloakmester til Assens Kommune
  • Assens Forsyning A/S arbejder målrettet på at nedbringe uvedkommende vand i kloaksystemet. Det sker af hensyn til miljøet og ved løbende at gennemgå udvalgte områder med TV-inspektionsbil
  • Assens Forsyning A/S modtager og renser spildevand fra cirka 16.500 forbrugsadresser i Assens Kommune. Det sker gennem 1200 kilometer kloakrør, 220 minirenseanlæg og regnvandsbassiner samt otte renseanlæ

Yderligere oplysninger

  • Projektingeniør Stine Madsen Ansbjerg, tlf. 6344 9029, svm@assensforsyning.dk
  • Projekt- og driftschef Michael Dissing Nielsen, tlf. 2921 1667, mdn@assensforsyning.dk