Min Side

Nyheder

03-10-2019 - Haarby får ny, supermoderne genbrugsplads med døgnåben zone

Borgerne i Haarby får i 2020 en ny, supermoderne og fremtidssikret genbrugsplads med langt større kapacitet og bedre indretning, hvor de nemt og forsvarligt kan aflevere alle former for affald. På pladsen bliver det også muligt at aflevere haveaffald og genbrugeligt emballageaffald i en døgnåben zone

 

Haarby Genbrugsplads bliver i foråret udbygget og moderniseret. Der bliver samtidig etableret en døgnåben zone til haveaffald og genbrugeligt emballageaffald. Foto: Assens Forsyning A/S.

 

I starten af det nye år går Assens Forsyning A/S i gang med en gennemgribende renovering og udbygning af genbrugspladsen på Trunderupvej i den østlige udkant af Haarby. Den renoverede genbrugsplads bliver delt i henholdsvis en  døgnåben zone til haveaffald og genbrugeligt emballageaffald, samt en indhegnet og bemandet zone til modtagelse af alle andre former for affald – heriblandt farligt affald, asbest, PCB-holdigt byggeaffald, elektronik samt jern og metal.
 
Øget kapacitet og fleksibel indretning

Udbygningen og moderniseringen indgår i den plan og struktur for genbrugspladser, byrådet i Assens Kommune vedtog i 2015, og som Assens Forsyning A/S har ansvaret for at gennemføre. Moderniseringen finder samtidig sted for at skabe en mere brugervenlig, tidssvarende og fleksibel genbrugsplads, der skal gøre det endnu nemmere for borgere og virksomheder at sortere og aflevere deres affald.
 
”I fremtiden bliver der stillet langt større krav til genanvendelse af det affald, der kommer ind på genbrugspladsen. Den eneste måde, vi kan efterleve kravene på, er ved at sortere endnu mere og endnu bedre. Den nye genbrugsplads bliver derfor indrettet fleksibelt, så den med containere, bure, kuber m.v. i varierende størrelser løbende kan tilpasse sig til modtagelse og sortering af nye affaldsfraktioner. Samtidig bliver den indrettet mere brugervenligt med døgnåben zone og bedre sammenhæng mellem de forskellige affaldsfraktioner,” fortæller affaldschef Søren Rasmussen.
 
Nye adgangsveje og bygninger

Udover øget kapacitet og en mere brugervenlig indretning, bliver der etableret nye adgangsveje samt nye driftsbygninger til farligt affald, elektronikaffald, effekter til direkte genbrug og en maskinhal. Samtidig bliver den tunge og lette trafik i endnu højere grad skilt ad, sådan at brugerne så vidt muligt ikke møder entreprenører og vognmænd, der skal fragte affald væk fra pladsen.
 
Assens Forsyning A/S har indgået aftale med et rådgivende ingeniørfirma, som skal udarbejde procesbeskrivelse og forslag til endelig indretning af Haarby Genbrugsplads. Detailprojekteringen finder sted i efteråret 2019 og anlægsarbejdet bliver udbudt i offentlig licitation omkring årsskiftet. Anlægsarbejdet forventes at begynde i løbet af foråret 2020.
 
Fakta

  • Haarby Genbrugsplads er beliggende Trunderupvej 3, 5683 Haarby, matr. nr. 7p Haarby By, Haarby
  • Haarby Genbrugsplads er nedslidt og bliver derfor udbygget og moderniseret i 2020
  • Assens Forsyning A/S driver seks genbrugspladser i Assens Kommune og en modtageplads på Bågø. Tre af pladserne har døgnåbne zoner
  • Genbrugspladserne modtager affald fra private husstande og virksomheder, der er tilmeldt affaldsordningen i Assens Kommune
  • Assens Forsynings genbrugspladser modtager årligt cirka 23.000 tons affald og besøges af 300.000 gæster