Min Side

Nyheder

30-03-2020 - Erhvervsaffald på genbrugspladserne i Corona-situationen

Tirsdag 31. marts genåbner genbrugspladserne med normale åbningstider. Læs om vilkårene for tilmeldte erhvervsvirksomheder.

 

 
Genbrugspladserne genåbner tirsdag
Corona: Kommunernes Landsforening har genovervejet deres beslutning og anbefaler derfor, at genbrugspladserne i Danmark genåbner tirsdag 31. marts med de sædvanlige åbningstider – heriblandt også genbrugspladserne i Assens Kommune.
 
For tilmeldte erhvervsvirksomheder er pladserne i Assens, Haarby og Vissenbjerg tilgængelige inden for de normale åbningstider.
  
Mandag-fredag fra kl. 10.00-18.00
Lørdag fra kl. 09.00-17.00
  
Bemærk, at portene åbner og lukker præcis.
 
For at tilgodese de erhvervsvirksomheder, der har tilmeldt sig og har betalt for at bruge genbrugspladserne, har vi besluttet, at erhverv har fortrinsret. Det betyder. at virksomheder med gyldig mærkat (abonnement) og/eller klippekort, kan ”springe køen over”. Dermed risikerer I ikke at skulle holde i kø og vente på at komme ind.
 
Vi gør opmærksom på, at der ikke bliver solgt mærkater og klippekort på pladserne, da vi forventer et stort kundetryk.
 
I forbindelse med genåbningen bliver der adgangsbegrænsning på pladserne. Du vil derfor møde en af vores kollegaer ved porten, som leder dig ind, når der er plads og det er forsvarligt, at du kører ind.
Det sker for at efterleve forbuddet mod at samle sig i grupper på flere end ti personer og for at bekæmpe og begrænse spredningen af smitte.
 
Forbuddet gælder både indenfor og udenfor pladserne. Herudover opfordres borgerne til at følge de anvisninger, der fremgår af skiltene på de enkelte pladser.
 
Civilforsvar og politi vil efter behov være til sted på de pladser, hvor der må forventes størst rykind.
 
For at sikre en smidig genåbning og reducere kødannelse, gælder der herudover følgende råd:
 

  1. Overvej, om du kan vente nogle dage med at aflevere dit affald
  2. Sortér affaldet hjemmefra, så du hurtigt kan aflevere det
  3. Medbring kun affald, du selv kan læsse af
  4. Bliv i bilen, mens du venter
  5. Følg pladsmedarbejdernes og myndighedernes anvisninger, mens du holder i kø og opholder dig på pladsen
  6. Forlad pladsen, så snart du er færdig med at læsse af
      

På genbrugspladserne følger vi i øvrigt Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om at undgå smittespredning. Det gælder blandt andet anbefalingen om at holde afstand til hinanden og de almindelige hygiejneråd.
 
Du vil derfor se skilte på pladserne, der gør dig opmærksom herpå. Husk også selv at medbringe kost og skovl samt at bruge handsker.
 
Læs mere om erhvervsaffald på genbrugspladserne her