Min Side

Nyheder

03-04-2020 - Afregning for vand i Tommerup

Mulighed for at få justeret aconto-afregningen.

 

 
Bor du i Tommerup og modtager vand fra Tommerup By’s Vandværk, undrer du dig måske over, at aconto-afregningen for 1. kvartal 2020 er lidt større, end den plejer at være. 
 
Det skyldes at vi beregner spildevandsafledningen på baggrund af årsopgørelsen fra vandværket, og da der her er ændret praksis, uden at vi er blevet orienteret, indeholder vores aconto-beregning for 2020 også 4. kvartal fra 2018 og dermed forbruget for fem kvartaler. Din aconto-afregning er dermed blevet 20 procent højere, end den plejer at være. 
 
Ønsker du aconto-afregningen justeret, så den passer til forbruget for fire kvartaler, kan du kontakte os på tlf. 6344 9000 eller post@assensforsyning.dk og aftale en mindre indbetaling for de resterende kvartaler i 2020. 
 
Hører vi ikke fra dig og forbliver dit vandforbrug det samme, kan du forvente af få penge tilbage i forbindelse med årsopgørelsen for 2020.