Min Side

Nyheder

22-04-2020 - Genbrugspladserne var påskens store udflugtsmål

Selvom Corona-situationen begrænser og udfordrer Assens Forsyning A/S, oplevede selskabet et massivt rykind i påsken, hvor genbrugspladserne tog imod masser af gæster og en rekordstor mængde affald

 

Corona-situationen krævede, at gæsterne blev lukket ind i mindre hold. Alligevel var påsken 2020 ualmindelig travl på alle på Assens Forsynings seks genbrugspladser. Foto: Assens Forsyning A/S.
 
2.000 tons affald og 300 tømninger

Kombinationen af godt vejr, fri- og helligdage samt ophobet affald efter lukningen på grund af Corona-situationen, førte i påsken til, at Assens Forsynings genbrugspladser blev presset til det yderste, da der blev afleveret en rekordstor mængde affald.
 
På de seks genbrugspladser blev der i alt modtaget og håndteret godt 2.000 tons genbrugsaffald svarende til indholdet i over 300 fyldte containere. Det er 400 tons mere, end i 2019. Den store mængde affald førte til, at der måtte indkaldes ekstra mandskab og materiel.

Havearbejde og oprydning
”Det sker sjældent, at vi bliver udfordret på kapaciteten, men lysten til havearbejde og oprydning i påsken, var så stor, at vi blev nødt til at øge styrken – både med flere medarbejdere til at betjene pladserne, men også med flere lastbiler og andet materiel til at foretage hyppigere tømninger af containerne”, fortæller drifts- og affaldschef Søren Rasmussen.
 
Normalt rækker Assens Forsynings beholdning af containere, frekvensen de bliver tømt med og det materiel, der i øvrigt er til rådighed, fuldt ud til at imødekomme et stort rykind på genbrugspladserne. Påsken 2020 var dog ikke som den plejer at være.
 
”Vi har ikke tidligere – og heller ikke i påsken – oplevet, at der blev afleveret så meget affald på så kort tid. Årets påske var imidlertid anderledes, da der havde hobet sig masser af affald op, mens vi på grund af Corona-situationen, fulgte de nationale retningslinjer og holdt lukket for private”.
 
”Vi glæder os derfor meget over, at vores medarbejdere og samarbejdspartnere kunne træde til med det nødvendige materiel og i øvrigt på meget fornem vis, hjælpe med at løse opgaven. Samtidig glæder vi os over, at gæsterne på genbrugspladserne udviste særdeles stor respekt og tålmodighed – både over for hinanden og ikke mindst over for vores personale”, tilføjer Søren Rasmussen.
 
Efter påske er der fortsat mange gæster og stort rykind på genbrugspladserne. Assens Forsyning A/S opfordrer derfor fortsat til at udvise tålmodighed og holde afstand til andre gæster og til personalet.

Usikre besøgstal
Under normale omstændigheder har Assens Forsyning A/S tal på, hvor mange biler og gæster, der kører ind og ud af genbrugspladserne. Besøgstallene registreres via sensorer i asfalten. I den aktuelle situation, hvor biler (ofte med trailer) holder i kø for at komme ind på genbrugspladserne, er sensorerne desværre så følsomme, at de i visse tilfælde registrer samme bil og vogntog flere gange. Assens Forsyning A/S kan derfor ikke i den aktuelle situation oplyse valide/præcise besøgstal for påsken 2020.

FAKTA

  • Selvom Corona-situationen krævede, at gæsterne blev lukket ind i på genbrugspladserne i mindre hold (for at efterleve de nationale retningslinjer), var påsken 2020 travl for Assens Forsyning A/S
  • Der blev på selskabets seks genbrugspladser i alt afleveret 2.010 tons affald svarende til 303 fyldte containere, hvilket er 405 tons og 77 containere mere, end i påsken 2019
  • Assens Forsynings opgørelse over påskens affald på genbrugspladserne omhandler afleveret affald tre dage før og tre dage efter påske
     

Assens Forsyning A/S…
 

  • har ansvaret for, at borgerne i Assens Kommune får bortskaffet affaldet på en miljømæssig og forsvarlig måde,
  • står for indsamlingen af dagrenovation, genbrugeligt affald samt driften af genbrugspladserne i Assens, Haarby, Vissenbjerg, Aarup, Glamsbjerg og Tommerup,
  • indsamler årligt cirka 7.500 ton dagrenovation og cirka 3.000 ton emballageaffald, der bliver bragt til sortering med henblik på genanvendelse,
  • modtager årligt cirka 23.000 ton kildesorteret affald på genbrugspladserne – heriblandt affald fra cirka 150 tilmeldte erhvervskunder og håndværkere