Min Side

Nyheder

04-05-2020 - Assens Forsyning reducerer udledningen af drivhusgasser

Genbrugspladsen i Assens ligger oven på en tidligere losseplads og et deponi, som udskiller metan, der belaster miljøet. Et nyt biocover-anlæg baseret på komposteret haveaffald skal omdanne metanen til kuldioxid, som er langt mindre skadelig.

 

I det nordlige hjørne af Assens Genbrugsplads, er der etableret et biocover-anlæg baseret på komposteret haveaffald. Formålet er at reducere udledningen af miljøfarlige drivhusgasser. Foto: Assens Forsyning A/S.
 

Gammelt affald udleder farlige gasser
Selvom det er længe siden, der blev deponeret organisk affald på Torø Huse Vej, hvor genbrugspladsen i Assens ligger, siver der fortsat store mængder miljøfarlige gasser ud fra det affald, der i fordoms tid blev samlet ind og her dækket til med jord.
 
Når deponeret organisk affald nedbrydes opstår der deponigas, som primært indeholder kuldioxid (CO2) og metan (CH4). Både kuldioxid og metan er drivhusgasser, men metan er cirka 25 gange kraftigere end kuldioxid. Af hensyn til klimaet og den globale opvarmning, er udsivningen af metan fra deponeringsanlæg derfor uønsket.
 
Nyt biocover-anlæg
For at nedbringe udsivningen har Assens Forsyning A/S etableret et 2.000 kvadratmeter meter stort biocover-anlæg, som er baseret på komposteret haveaffald fra egen produktion. Anlæggets formål er at tætne lossepladsen, så metanen ikke trænger gennem jordlaget og op i atmosfæren. I stedet bliver gassen ledt til biologiske ”vinduer”, hvor kompostens naturlige mikroorganismer omdanner metanen til kuldioxid og vand.
 
”Vi er rigtig glade for, at vi med det nye biocover-anlæg kan anvende vores egen kompost som medium for bakterier, der nedbryder den kraftige drivhusgas metan ved oxidering til kuldioxid, sådan at vi kan reducere udledningen. Samtidig glæder vi os over at bidrage til Assens Kommunes strategi om at nedbringe udledningen af drivhusgasser og være foran de nationale mål for den grønne omstilling i 2030”, siger drifts- og affaldschef Søren Rasmussen.
 
Langt mindre udsivning

Forud for etableringen af biocover-anlægget viste målinger, at der fra den del af genbrugspladsen, hvor anlægget er etableret, var en samlet udsivning/emission af metangas på 7,5 kg per time. Med etableringen af det nye anlæg, forventer Assens Forsyning A/S at bringe emissionen væsentligt længere ned. Erfaringen fra tilsvarende anlæg viser nemlig, at det er muligt at reducere udledningen fra 10 kilo metan per time til ét kilo per time. Den generelle antagelse er derfor, at udslippet af metan kan reduceres med 80-90 procent på de lossepladser, hvor der etableres biocover-anlæg.
 
FAKTA

  • Assens Forsyning A/S driver genbrugspladsen på Torø Huse Vej 15, som er placeret oven på en gammel, nedlukket losseplads, hvorfra der dannes store mængder metangas, der er til skade for miljøet
  • For at begrænse udledningen, er der etableret et biocover-anlæg, som skal omdanne udledningen af metan til kuldioxid, der er en langt mindre skadelig gasart
  • Biocover-anlægget består af komposteret haveaffald fra Assens Forsynings egen produktion
  • Hvis ikke metanen fjernes, siver den i sidste ende op i atmosfæren, hvor den bidrager til den globale opvarmning
  • Biocover-anlægget er etableret med midler fra en tilskudspulje under Miljøstyrelsen