Min Side

Nyheder

17-09-2015 - Status på udskiftning af vandmålere


I 2015 udskiftes 3800 stk. vandmålere hos alle vores vandkunder til fjernaflæste målere.

Status på projektet september 2015 er at tidsplanen overholdes.

Der er pt. udskiftet ca. 3000 målere ud af 3800 stk., og det forventes, at de sidste 800 stk. opsættes i løbet af de næste 2 måneder.

Antennerne til brug for indhentning af data er opsat, men der foregår stadigvæk diverse målinger og tilretninger.

Assens Vandværk forventer, at projektet vil være afsluttet ultimo 2015, så vi er klar til at modtage alle vandmåleraflæsninger via vores fjernaflæste målere pr. 31/12-2015.

Læs mere om projektet her.

Evt. spørgsmål kan rettes til Anne Lyndorff Hovmøller på 63 44 90 21 eller alh@assensforsyning.dk