Min Side

Nyheder

28-04-2016 - Placering for nyt renseanlæg er vedtagetByrådet i Assens Kommune besluttede 27/4-2016, at det nye højteknologiske renseanlæg ved Assens skal ligge syd for Faaborgvej
(placering 2).

Beslutningen er truffet på baggrund af bl.a. indkomne høringssvar i for-offentlighedsfasen.
Nu begynder arbejdet med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, hvor det også bliver muligt at give sin mening til kende i en høringsfase.
Som en del af planlægningen vil der blive gennemført en miljøvurdering.

Du kan læse mere på kommunens hjemmeside.