Min Side

Forbrugervalg 2021


 
Få indflydelse på effektiv drift af kritisk infrastruktur

Interesserer du dig for effektiv drift af kritisk infrastruktur, høj forsyningssikkerhed samt miljø- og klimavenlige løsninger, kan du få indflydelse og være med til at præge udviklingen i en af branchens mest innovative og højteknologiske virksomheder. Det kan du ved at stille op til valget som forbrugervalgt repræsentant i bestyrelsen for Assens Forsyning A/S.
 
Ved valget, som afvikles elektronisk fra 30. august til 12. september 2021, skal der vælges to repræsentanter samt to suppleanter for en 4-årig periode. Interesserede kandidater kan i perioden fra 14. juni til 1. august, melde sig via linket herunder:
 
Opret dig som kandidat
 

Formålet med at vælge forbrugervalgte repræsentanter til bestyrelsen er, at skabe medbestemmelse og medansvar for virksomhedens drift og udvikling.
 
Hvem kan stille op?

Enhver myndig person kan stille op til valget. En kandidat skal, for at blive opstillingsberettiget, kunne fremvise minimum 10 og maksimum 20 underskrevne erklæringer fra stillere blandt forbrugerne hos Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S. Der kan angives én stiller pr. husstand eller virksomhed.
 
Det kræver ingen særlige forudsætninger at stille op til valget. Som aktieselskab, der drives i henhold til selskabslovgivningen, er det dog en fordel, hvis kandidaterne enten har relevant faglig, teknisk eller erhvervsmæssig erfaring, som kan være med til at styrke selskabernes drift og udvikling. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at man som bestyrelsesmedlem har pligt til at varetage selskabernes interesser.
 
Når opstillingsperioden er udløbet, præsenteres kandidaterne til Forbrugervalg 2021 her på siden. 
 
Valgregulativ
Valgregulativet indeholder oplysninger om, hvem der kan stille, hvad kandidaterne skal gøre for at melde sig, hvem der kan stemme m.m.
 
Se Valgregulativ 2021 (pdf)
 

Enhver myndig forbruger under Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S kan stemme. Hver husstand/virksomhed har én stemme.
 
Om Assens Forsyning A/S

Vi er en moderne virksomhed, der professionelt og kompetent varetager opgaverne på vand-, spildevand- og affaldsområdet. Vi er et selskab, hvor alle cirka 60 dygtige og engagerede medarbejdere arbejder målrettet for at skabe fremtidsorienterede og bæredygtige løsninger til gavn for miljøet samt for borgere og virksomheder i Assens Kommune.
 
Vores vigtigste opgaver er:
 
- At levere rent og velsmagende vand med størst mulig forsyningssikkerhed
- At håndtere og rense det modtagne regn- og spildevand, så vandet bedst muligt og mest bæredygtigt sendes tilbage til naturen
- At sikre genbrug og bortskaffelse af affald til gavn for borgerne og miljøet
 
I vores arbejde, har vi fokus på at yde den bedste service og den højeste grad af forsyningssikkerhed – hver dag, døgnet rundt.
 
Vores vision lyder:
 
”Aktieselskabet Assens Forsyning vil gøre det bedre end forventet! Vi vil være en åben, dialogsøgende virksomhed, som lægger vægt på at være i front med fokus på økonomi, energi og udnyttelse af råstoffer, samt sikre en høj faglig kompetence og et globalt udsyn.”
 
Se vedtægter for Assens Forsynings selskaber
 

Bestyrelsen
- for Assens Forsyning A/S tæller 10 medlemmer, som er valgt på flg. måde:5
 
- 5 medlemmer valgt af byrådet i Assens Kommune
- 3 medlemmer valgt af medarbejderne hos Assens Forsyning A/S
- 2 medlemmer valgt af forbrugerne
 
De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har stemmeret ift. beslutninger vedr. Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har taleret ift. beslutninger vedr. Assens Forsyning A/S, Assens Service A/S og Assens Affald og Genbrug A/S.
 
Se vores struktur og læs mere om vores organisation
 
Bekendtgørelse

Forbrugervalget finder sted iht. bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandselskaber.
 
Se bekendtgørelsen