Min Side

CSR

Assens Forsyning anerkender en forpligtigelse over for ejere, medarbejdere, interessenter og samfundet som helhed til at integrere samfundsansvar i forretningsstrategien og den dagIige drift.
 

Vores fundament for arbejdet med CSR, defineret som samfundsansvar, er de visioner, som er beskrevet i virksomhedens forretningsstrategi, samt de værdier Assens Forsyning ledes efter.

pdf ikonCSR-redegørelse 2013


pdf ikon CSR-strategi 2016 - 2021