Min Side

Miljøredegørelse

Assens Forsyning har i 2013 for første gang redegjort for sine miljøforhold.

Du kan se miljøredegørelsen her:

pdf ikonMiljøredegørelse 2012


Finn Brunse overrækker fmd. Arno Termansen diplomet.
 

Assens Forsyning leverer services, som alle er afhængige af, men som de færreste bemærker i det daglige: De sørger for, at der er vand i hanen, at spildevandet kan komme væk, at skraldespanden bliver tømt, og at man levere andet affald til genbrugspladsen.
 

Som en naturlig del af forretningen har Assens Forsyning øget fokus på at minimere de miljøpåvirkninger, som spildevand og affald forårsager. Assens Forsyning arbejder målrettet med at nedbringe energiforbruget i egen drift, og det er vigtigt for virksomheden at synliggøre den indsats der gøres for at dokumentere miljøforholdene og løbende forbedre dem. Derfor har Assens Forsyning valgt at bruge MiljøForum Fyns værktøjer til at udarbejde en miljøredegørelse.
 

For Assens Forsynings vedkommende er det også vigtigt at vise borgerne, at man tager hånd om miljøet og er en ansvarlig virksomhed. Med miljøredegørelsen er det nu synligt for alle, hvad der bliver gjort på området, og Assens Forsyning vil meget gerne i dialog med borgere, som har forslag og ideer til, hvordan man kan f.eks. kan håndtere spildevand og affald bedre, mere effektivt og miljøvenligt.
 

 • Vores kunder skal nok opdage, når der undtagelsesvis er uregelmæssigheder i vores service. Omvendt er det de færreste, der tænker over, når tingene fungerer. Sådan skal det også være. Men vi vil også gerne have muligheden for at vise, at vi tænker fremadrettet, drager omsorg for miljøet og hele tiden arbejder på at optimere vores service, ressourceforbrug og arbejdsgange, siger driftchef, Jan Eilsø Nielsen. Han tilføjer, at arbejdet med miljøredegørelsen og med større miljø- og ressourcebevidsthed er en proces, som ogsåinvolverer virksomhedens medarbejdere.
 • Miljøarbejdet er en del af Assens kommunens strategi som klimakommune. Når medarbejderne er involveret i miljøarbejdet, kan de også bidrage til at udbrede kendskabet til miljøarbejdet i Assens Forsyning. Der ligger jo også en stolthed i at kunne fortælle, at man arbejder i en virksomhed, der tager ansvar for miljøet.
   

Fakta om Assens Forsyning og miljøarbejdet:
 

 • Assens Forsyning A/S blev dannet i 2009 efter kommunesammenlægningen.
 • Selskabet har fire underselskaber, som varetager driften: Assens Vandværk, Assens Affald og Genbrug, Assens Spildevand og Assens Service.
 • Daglige driftsopgaver omfatter: Vedligeholdelse og drift af ca. 1030 km ledninger, 250 pumpestationer, 600 husstandspumpe-stationer, 110 bassinanlæg og 110 minirenseanlæg fordelt over hele kommunen.
 • Det samlede energiforbrug er fra 2010-2012 faldet med næsten 20%, og Assens Forsyning arbejder for at nedsætte strømforbruget yderligere.
 • CO2-udledningen i egen drift (fjernvarme, el og brændstof) faldt i 2011-12 fra 207 til 153 tons. En reduktion på 26%.
   

Fakta om MiljøForumFyn og MiljøDiplomet:
 

 • MiljøDiplomet uddeles for– gennem arbejdet med miljøredegørelsen - at dokumentere og arbejde systematisk med at forbedre virksomhedens miljøforhold.
 • For virksomhederne er MiljøForum Fyns diplom en anerkendelse og en synliggørelse over for omverdenen af, at virksomheden arbejder systematisk og målrettet med miljøhensyn.
 • Til dato har 63fynske virksomheder modtaget MiljøForum Fyns miljødiplom og flag. En del af virksomhederne har flere diplomer – ét for hver miljøredegørelse.
 • MiljøForum Fyn er erhvervets miljø- og CSR-netværk. Netværkets mission er at styrke konkurrencevnen i de fynske virksomheder gennem deres miljø- og CSR-indsats.
 • Der er 113 medlemmer i MiljøForum Fyns netværk – bestående af kommuner, energiselskaber og virksomheder. Virksomhedsmedlemmerne yder alle en aktiv indsats på miljøområdet – herunder aflevering af miljøredegørelse.