Min Side

Forstå din regning

Forstå din regning
Hvis du har svært ved at forstå din regning?

Se hvordan din afregning er sammensat her.


 


Hvad betyder ’acontorate’?
Som kunde ved Assens Forsyning betaler du 4 acontorater i løbet af året:

1. i starten af april i forbindelse med årsopgørelsen

2. i starten af juli

3. i starten af oktober

4. i starten af januar, næste kalenderår.

 

’Aconto’ betyder kort sagt, at du betaler et fastsat beløb som forskud. Vi beregner, hvor meget du betaler i acontorate ud fra dit forbrug i de forgangne år.

Når dit reelle årsforbrug bliver gjort op, bliver de acontoindbetalinger, du har betalt i løbet af året, modregnet. Har du brugt mere, end vi regnede med, skal du betale lidt mere – eller har du penge til gode.

Vi har også en forklaring af begreber og beløb på din aconto-regning.