Min Side

Klageadgang

Du kan indbringe klager vedrørende twister med Assens Forsyning  på ”Klageportalen for Nævnenes Hus” via linket her.

 

Kontaktoplysninger:

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

+45 72 40 56 00

nh@naevneneshus.dk

 

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation.

 

Hvis du indgiver en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr.
Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr.

 

Der er fastsat beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Se mere her.