Min Side

Skal du flytte?

Assens Forsyning udarbejder flytteafregninger ved ejendomshandler.

Hvis du har solgt og fraflytter din ejendom, skal vandmåleren aflæses, så vi kan lave en opgørelse over dit forbrug.

Hvis du modtager vand fra et privat vandværk (ikke ved Assens Forsyning), skal du også huske at sende aflæsningen hertil.

Som fraflytter vil du få tilsendt en flytteafregning over forbrugsafgifterne (spildevand, renovation og vand for kunder på Assens Vandværk) på ejendommen indtil overdragelsesdatoen.

Ny ejer vil efterfølgende få tilsendt en acontoopkrævning på forbrugsafgifterne.

Du kan sende besked om en handel til post@assensforsyning.dk.
 

Vi vil gerne bede om følgende oplysninger:
- Adresse på forbrugsstedet
- Overdragelsesdato
- Vandmåleraflæsning
- Information på ny ejer (navn og adresse)

Der opkræves et flyttegebyr på 100,- kr. inkl. moms, som opkræves på flytteafregningen.


Lejer:
Hvis du skal fraflytte et lejemål, er det udlejers opgave at lave en opgørelse til dig, da Assens Forsyning ikke opkræver forbrugsafgifter ved lejere.

Udlejer:
Du kan som udlejer henvende dig til Assens Forsyning, og få udarbejdet en opgørelse i forbindelse med et lejerskifte.

Denne udføres ved at du som ejer flytteafregnes fra/til ejendommen på en given dato.
For at udarbejde opgørelsen, skal vi modtage en vandmåleraflæsning.

Der opkræves et gebyr på 100,-  kr. inkl. moms pr. opgørelse.

Hvis du vælger at benytte dig af opgørelsen, skal du være opmærksom på, at du får nyt kundenummer.
Dermed kan tilmelding ved PBS ikke overføres, og du skal tilmelde det på ny.