Min Side

Struktur og organisation

Assens Byråd vedtog på mødet den 28. april 2009 at udskille Assens Kommunes forsyningsafdeling i et særskilt aktieselskab.

Dette skete som følge af regeringens lovgivning indenfor vand og spildevandsområdet.

Denne lovgivning skal sikre en mere tydelig adskillelse mellem forsyningsområdets driftsopgaver, og kommunens myndighedsopgaver.
 

Koncernstruktur
 

Assens Forsyning A/S er dannet som en koncern, der består af seks selskaber.

Assens Kommune ejer 100 % af aktierne i Assens Forsyning A/S, som ejer 100 % af aktierne i Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S, Assens Rensning A/S, Assens Affald og Genbrug A/S og Assens Service A/S.

 

Arbejdsområde

 

Assens Forsyning A/S varetager de opgaver, som indtil 2008 blev udført af den kommunale forsyningsafdeling.
Dette drejer sig om drift af kommunens affaldssystemer, spildevandssystemer, samt Assens Vandværk.

 

Organisation
 

Assens Forsyning A/S er opbygget med 6 selskaber til varetagelse af de forskellige driftsområder.

Selskabet Assens Service A/S er dannet for at medarbejderne kan arbejde på tværs i koncernen.
Alle medarbejdere er ansat i dette selskab, og udlejes derefter til de øvrige selskaber i koncernen, men dog med hovedopgaver indenfor deres fagområde.