Min Side

Spildevand

Spildevandet skal behandles inden det bliver udledt i vandløb og havet. Dette sker for at beskytte naturen.
 

Det er muligt at rense spildevand til enhver kvalitet, også så det kan bruges som drikkevand. Rensningsprocesserne indrettes efter spildevandets sammensætning og de afløbskrav, som miljømyndigheden har fastsat for det pågældende sted.

 

Det er Assens kommunes opgave at sikre, at afledningen af spildevand fra beboelser og virksomheder kan ske under hensyn til det omgivende miljø.

 

Assens Forsyning driver det offentlige kloaknet, der findes i kommunens byer og større bymæssige bebyggelser, samt i alt 8 renseanlæg, der renser spildevandet fra kloaknettet, inden vandet ledes til vandløb/Lillebælt.

Renseanlæg
Renseanlægene er placeret i Assens, Gummerup, Holmehave, Aarup, Tommerup St., Vissenbjerg, Aa, og Haarby.

De daglige driftsopgaver omfatter vedligeholdelse og drift af renseanlæggene, ca. 1030 km kloakledninger, ca. 250 pumpestationer, ca. 600 hustandspumpestationer, ca. 110 bassinanlæg, og ca. 110 minirenseanlæg fordelt over hele kommunen.
Der er ca. 13 mand ansat i spildevansafdelingen, og de udfører opgaver som drift og tilsyn, reparation og renovering, egenkontrol, kloak-tv-kontrol m.m.
Her ud over er der ansat driftleder, og ingeniører til ledelse og projektering.

Der er i dag ca. 16.500 forbrugsadresser under spildevandsforsyningen.

Planen for fremtiden er færre, men bedre renseanlæg.

 

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal på anden måde sørge for, at spildevandet fra ejendommen håndteres således, at der ikke sker en uønsket belastning af miljøet.
Dette indebærer typisk udskilning af bundfældelige stoffer med efterfølgende rensning af spildevandet.
Disse ejendomme hører ikke under Assens Forsyning, men referere kun til Assens kommune.

 

Hele processen med at rense spildevandet er en kompleks, men spændende proces, hvor både biologi og kemi bliver brugt flittigt.