Min Side

Afskærende ledning Glamsbjerg til Assens

Almen info om projektet:

Projektet indeholder ca.:

  • 15,8 km trykledning (trace længde. Hovedparten af trykledningerne ligger som 2 parallelle ledninger, hvorfor trykledningslængden i realiteten er næsten dobbelt så lang)
  • 9,8 km trykgravitationsledning (Der ca. 3,5 km af trykgravitationsledningen der reelt vil fungere som gravitationsledning).
  • Der skal derudover udføres/renoveres 11 pumpestationer.

 

Status:

Myndighedsbehandling pågår.

Derudover graver og bygger vi på livet løs.

 

Hvor?

Ledningsarbejder:

Der graves følgende steder:

Gummerup til Præstemarken, vi håber at strækningen er færdig til påskedagene.

Voldtofte til Flemløse, vi håber at strækningen er færdig til påskedagene.

Rundt om Flemløse.

Når ledningsarbejderne ved Flemløse er færdige, vil der blive udført de manglende ledningsarbejder ved Glamsbjerg.

 

Pumpestationer:

3 store pumpestationer med huse af beton.

Flemløse er i gang.

Indløbspumpestationen ved Egebjergvej i Assens er i gang.

Havnens pumpestation - ombygning af eksist. pumpestation er ikke igangsat.

8 små pumpestationer i isolerede skabe:

Glamsbjerg Nord er i gang

Glamsbjerg Syd er i gang

Præstemarken er i gang

Prinsevej, Ebberup er i gang

Gummerup igangsættes snart

Aa Strand igangsættes senere

Voldtofte igangsættes tidligst medio maj

Næsgade - ombygning af eksist. pumpestation er ikke igangsat.

 

Se kort

 

Entreprenør:

Totalentreprenør: Per Aarsleff A/S,

Rådgiver:  Envidan

Pumper:  Xylem

El: Wicotec Kirkebjerg

Underentreprenør: Dansk PE-svejs

 

Periode:

Hele perioden er fra maj 2019 til sommer 2020

 

Trafik:

Der vil i perioder være omkørsler mm, varsles, så vidt muligt,  i god tid.
 

Spørgsmål:

Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk

Eller Anne Skaarup, telefon 6344 9028 og mail ams@assensforsyning.dk

Der kan også ringes til Per Aarsleff A/S:

Lars Mølholm, telefon 2163 1623 og mail lmo@aarsleff.com.

 

 

Klik på kortet herunder, så åbnes kortet i pdf-format.

På dette kort kan du zoome ind og se flere detaljer.