Min Side

Kloakseparering Bakkevej og Fåborgvej, Glamsbjerg

STATUS på projektet:
 

Arbejdet ligger i øjeblikket stille, da vi afventer levering af nogle særlige betonelementer (bygværker), som desværre er forsinket. Vi forventer, de bliver leveret onsdag i denne uge, hvorefter arbejdet bliver genoptaget. Fåborgvej er derfor fortsat spærret og der er omkørsel. Vi beklager de gener, det giver og håber på jeres forståelse.

 

Hvor?
Bakkevej og Fåborgvej, Glamsbjerg
 
Hvad laver vi?
Etablerer nye regn- og spildevandledninger inkl. stikledninger og regnvandsbassiner.
 
Entreprenør
:  
Lonico ApS
 
Periode:

Arbejdsperioden er fra 3. februar til 1. august 2020 og er delt op i tre etaper:
 

Etape 1: Fra 3. februar til 1. maj 2020.

Fåborgvej spærres for gennemkørsel

Fåborgvej fra nr. 18 til rundkørslen på Odensevej. Adgang til børnehaven og Køng Idrætsefterskole er muligt.

Der vil være åbent for cykellisterne Fåborgvej på den side med de ulige numre.

Bussen kører via Dolevej og der må påregnes længere rejsetid.
 

Etape 2: Fra 4. maj til 1. juni 

Der graves på Bakkevej, men Fåborgvej er stadig lukket.
 

Etape 3: Fra 2. juni til 1. august 

Der graves på Fåborgvej fra nr. 18 til nr. 45, men Fåborgvej er stadig lukket.


Bakkevej ud mod Odensevej vil være åbent for arbejdskørsel.


Trafik:
Der vil være omkørsler og trafikale gener i området i hele anlægsperioden.
 
Spørgsmål:

Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk, eller Birgitte Schmidt Hansen 6344 9024 mail bsh@assensforsyning.dk

 

Tilmeld dig evt. vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.