Min Side

Kloakseparering Haarby, Etape 5

STATUS på projektet:

Der er asfalteret på Trunderupvej og der kloakrenoveres pt. fra Roesbjergvej til Stærmosevej nr. 8.

Se yderligere under aktuelt vejarbejde på Assens Kommunes hjemmeside.

Se yderligere under aktuelt vejarbejde på Assens Kommunes hjemmeside.


Etapeplan:

 

 

Etape 1:

Etape 2:

 

Etape 3:

 

 

 


Skolevej
 

Inden arbejdet fortsætter her, vil Skolevej fra Sportsvej til Faaborgvej være genåbnet, men vejen henligger i grus.
 

I forbindelse med kloakrenovering i området, er det desværre nødvendigt at spærre en del af Skolevej - mellem Strandgade og Sportsvej.

Det betyder, at beboerne på Skolevej nr. 1 – 23 ikke har mulighed for at køre IGENNEM på Skolevej i en periode.
 

Arbejdet startes fra Sportsvej og fortsætter mod Strandgade og det vil være muligt at køre ind på vejen fra den ene ende - i takt med arbejdets fremrykning.
 

Idet Algade og Faaborgvej også er spærret, henvises der til omkørslen af Linien, Landø, Spangevej, Trunderupvej mv.
 

Benyt venligst parkeringspladsen på sydsiden af skolen med indkørsel fra Svinget via Strandgade, så Skolevej KUN benyttes af beboerne på vejen.
 

Arbejdsperioden er fra den 14 maj – 10. juli 2020
 

Afspærringsplan:

 

 

Plan for buskørsel:

 

 


Hvor?
En del af Mosevangen, Skolevej, Syrenvej, Birkevej, Æblehaven, Algade, Akkerupvej, Sportsvej, Roesbjergvej, Trunderupvej, Faaborgvej og Stærmosevej i Haarby.
 
Hvad laver vi?
Etablerer nye regn- og spildevandledninger inkl. stikledninger og regnvandsbassiner.
 
Entreprenør
:  
Marius Pedersen A/S
 
Periode:

Uge 42, 2019 til uge 52, 2020

Det tilstræbes at der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag - fredag.

Jf. gældende lov må der arbejdes i tidsrummet 6.00-18.00 uden at den offentlige myndighed skal søges herom.

Det kan derfor forekomme, at der i perioder arbejdes i hele dette tidsrum, for at sikre en tilstrækkelig fremdrift i arbejdet.


Trafik:
Der vil i perioden være en del omkørsler og trafikale gener i området i anlægsperioden.
 
Spørgsmål:

Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk, eller Birgitte Schmidt Hansen 6344 9024 mail bsh@assensforsyning.dk

 

Tilmeld dig evt. vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.