Min Side

Kloakseparering Haarby, Etape 5

STATUS på projektet:

Cykelsti mellem Viktoriavej og Skolestien er spærret fremtil 29. november p.g.a. gravearbejder.

Endvidere er der givet tilladelse til oplag af materialer på fortov på Ingrid Marie Vej.

 

 


Hvor?
En del af Mosevangen, Skolevej, Syrenvej, Birkevej, Æblehaven, Algade, Akkerupvej, Sportsvej, Roesbjergvej, Trunderupvej, Faaborgvej og Stærmosevej i Haarby.
 
Hvad laver vi?
Etablerer nye regn- og spildevandledninger inkl. stikledninger og regnvandsbassiner.
 
Entreprenør
:  
Marius Pedersen A/S
 
Periode:

Uge 42, 2019 til uge 52, 2020

Der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag - fredag.

Trafik:
Der vil i perioden være en del omkørsler og trafikale gener i området i anlægsperioden.
 
Spørgsmål:

Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk, eller Birgitte Schmidt Hansen 6344 9024 mail bsh@assensforsyning.dk

 

Tilmeld dig evt. vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.