Min Side

Kloakrenovering Lilleskovvej 18-20

Hvor?
En del af Lilleskovvej, Teglbakken og Toftelundsvej, Tommerup
Arbejdsområdet er vist med blåt på kortet nederst på siden.

Hvad laver vi?
Etablerer nye regn- og spildevandsledninger inkl. stikledninger.
Der arbejdes naturligvis i etaper, d.v.s. hele området lukkes ikke på en gang.
Indkørslen til Toftelundsvej lukkes under det meste af arbejdet.

Entreprenør:
Hans H. Pedersen ApS


Periode:
Fra 1. juli til ca. 1. september 2018.
Der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 16.00 mandag - fredag.

Trafik:
Der vil i anlægsperioden være en del trafikale gener i området og i kortere perioder vil Lilleskovvej være lukket helt inden for arbejdstiden.

Spørgsmål:
Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk, eller Anne Skaarup på 6344 9028 mail ams@assensforsyning.dk